Satversmes tiesā norisinās “Ēnu diena” (13.02.2019.). Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

18.02.2019.