Satversmes tiesa apbalvo skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa 2022. gada uzvarētājus

03.03.2023.

2023. gada 3. martā Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā tika godināti uzvarētāji, laureāti un pedagogi, kuri bija sapulcējušies no dažādiem Latvijas novadiem.

Satversmes tiesa aizsargā ikviena Latvijas iedzīvotāja pamattiesības. Tiesa apzina Latvijas ļaužu problēmas un ar tiesību palīdzību risina tās. Satversmes tiesai ir būtiski, lai ikviens cilvēks var aizsargāt savas tiesības, dzīvot cieņpilnu un pilnvērtīgu dzīvi, baudīt taisnīgumu un izjust brīvību. Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un zināšanas par Satversmi, savām tiesībām un atbildību.

Atklājot svinīgo apbalvošanas ceremoniju, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra: “Dialoga veidošana ar atšķirīgām sabiedrības grupām, bet, jo īpaši – ar jauniešiem, ir mūsu pienākums un mūsu atbildība. Ikvienam Latvijas cilvēkam ir jāapzinās, ka mūsu valsts brīvība ir izcīnīta sīvā Neatkarības karā. Bet brīva valsts pati par sevi ir tikai pamats, uz kura, pateicoties tiesiskumam un demokrātijai, mēs turpinām būvēt sabiedrību, kurā ikviena cilvēka tiesībām ir svars un nozīme. Jo saliedētāki mēs būsim, jo stiprāki mēs tapsim pret dažādiem iekšējiem un ārējiem satricinājumiem un apdraudējumiem”.

Uzrunā tiesas priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz to, ka ikviens konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” iesniegtais zīmējums un domraksts pauž nozīmīgu vēstījumu par Satversmi, par Latviju un par saliedētu sabiedrību, kas atbildīgi stāvēs brīvības un demokrātijas sardzē.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzrunā pauda gandarījumu par jauniešu radošumu vizualizēt un izteikt vārdos to, kā Satversmes vērtības palīdz nodrošināt labvēlīgu vidi un pašizaugsmi. Savukārt skolotājiem ministre pateicās par iedvesmu un atbalstu.

Pasniedzot specbalvas, pasākumā apsveikuma runas teica bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš, kā arī žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte. Tika godināti arī laureāti, kas saņēma pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes, kā arī žurnāla “Domuzīmes” specbalvas.

Konkursā tika pārstāvētas 40 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” tika iesūtīti 90 zīmējumi, savukārt domrakstu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” 9. klašu un 12. klašu grupās tika iesūtīti pa 31 domrakstam katrā.

Plašāka informācija par konkursu, uzvarētājiem un atzinības rakstu saņēmējiem, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvējiem: https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Apbalvošanas ceremonijas atskata video ieraksts būs pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Foto no ceremonijas pieejami šeit.