Satversmes tiesa 13. janvārī sāks izskatīt lietu par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

08.01.2021.

Trešdien, 13. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes norise tiks pielāgota, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Interesenti tiesas sēdes norisi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kanālā:

Plānots, ka tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināsies arī 20. un 26. janvārī. Aicinām sekot līdzi informācijai Satversmes tiesas mājaslapā pie attiecīgā lietas numura, tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa un Youtube kanālā.

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Informācija par citām lietām, kas ierosinātas par administratīvi teritoriālo reformu, pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-37-0106