Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu pirmajā apvienotajā lietā Nr. 2020-37-0106 par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei; vēl izskatīs 3 lietas (aktualizēts 15.04.2021.)

08.01.2021.

Satversmes tiesa informē, ka līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 21 novada domes: Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Mārupes, Ozolnieku, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 19 lietas un pieņemti divi lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu, kā arī vairākas lietas ir apvienotas.

Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu pirmajā apvienotajā lietā Nr. 2020-37-0106 par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Satversmes tiesā izskatīšanai ir nodotas 3 lietas: 

2021. gada 23. martā Satversmes tiesa nolēma apvienot lietu Nr. 2020-41-0106 pēc Salas, Carnikavas, Iecavas, Mazsalacas un Kandavas novadu domju pieteikumiem, un lietu Nr. 2020-51-0106 pēc Salacgrīvas, Rundāles, Rugāju, Ozolnieku, Jaunjelgavas un Alojas novadu domju pieteikumiem. Apvienotajai lietai Nr. 2020-41-0106 piešķirts nosaukums “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 8.5., 8.7., 8.8., 8.16., 8.17., 8.19., 8.20., 11.2., 12.10., 12.13., 13.8., 13.9., 13.13., 13.16., 13.20., 18.1., 18.8., 18.10., 19.18., 19.20., 23.1, 23.2., 23.3., 23.4., 23.5., 23.6., 23.8., 23.12., 23.13., 23.14., 23.15., 39.1., 39.8., 39.9., 39.12., 39.19., 39.21., 39.22., 41.14., 41.15., 41.18., 41.22. un 41.23. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

  • Nr. 2020-43-0106. Lietu skatīs rakstveida procesā 28. aprīlī plkst. 13:00.

2021. gada 30. martā Satversmes tiesa nolēma apvienot lietu Nr. 2020-43-0106 pēc Inčukalna novada domes un Varakļānu novada domes pieteikuma, pieteikuma un lietu Nr. 2020-61-0106 pēc Garkalnes novada domes pieteikuma. Apvienotajai lietai Nr. 2020-43-0106  piešķirts nosaukums “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 31.15., 31.29., 31.30., 32.1., 32.4. un 36.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”. 

2021. gada 15. aprīlī Satversmes tiesa nolēma apvienot lietu Nr. 2020-64-0106  pēc Ilūkstes novada domes pieteikuma, lietu Nr. 2020-65-0106 pēc Babītes novada domes pieteikuma un lietu Nr. 2021-01-0106 pēc Auces novada domes pieteikuma. Apvienotajai lietai Nr. 2020-64-0106 piešķirts nosaukums “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 10.2., 10.6., 10.7., 10.8., 10.17., 10.18., 10.21., 10.23., 16.2., 16.5., 16.11., 16.14., 16.18., 16.19., 16.20., 27.1. un 27.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu Satversmes tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas rīcības sēdē. Satversmes tiesas process shēmā pieejams šeit.

Ja Satversmes tiesa pieņems kādu būtisku procesuālo lēmumu šo lietu sakarā, tā par to informēs sabiedrību. Visa publiski pieejama informācija par lietām ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā.

Par izskatīto lietu

2021. gada 12. martā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu pirmajā apvienotajā lietā Nr. 2020-37-0106. Satversmes tiesa nolēma: Ikšķiles novada apvienošana ar Ogres novadu atbilst Satversmei; Skultes pagasta iekļaušana Saulkrastu novadā neatbilst Satversmei.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2020-37-0106 ir pieejams šeit.
Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.
Nolēmuma pasludināšanas video ieraksts ir pieejams šeit:

Preses konferences ieraksts ir pieejams šeit:

Šajā lietā 2020. gada 26. oktobrī Satversmes tiesa nolēma apvienot divas lietas: lietu Nr. 2020-37-0106, kas tika ierosināta pēc Limbažu novada domes pieteikuma par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam, un lietu Nr. 2020-38-0106, kas tika ierosināta pēc Ikšķiles novada domes pieteikuma par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Apvienotajai lietai Nr. 2020-37-0106  piešķirts nosaukums “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5.pantam”.

2021. gada 13. janvārī tiesas sēdē ar dalībnieku piedalīšanos tika uzsākta lietas Nr. 2020-37-0106 izskatīšana. Tā turpinājās arī 20., 21., 26. janvārī un 10. februārī.

Video ieraksts no 10. februāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 26. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 21. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 20. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 13. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Satversmes tiesas likums nosaka, ka pašvaldības domei pieteikumā ir jāpamato, ka apstrīdētā norma rada vietējās pašvaldības tiesību aizskārumu. Kolēģijas, izvērtējot Alsungas novada domes un Mārupes novada domes pieteikumus, lēma atteikt lietu ierosināšanu.