Satversmes tiesa par administratīvi teritoriālo reformu līdz šim ierosinājusi 19 lietas; divas apvienotas lietas izskatīs publiskajā procesā (aktualizēts 13.01.2021.)

08.01.2021.

Satversmes tiesa informē, ka līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 21 novada domes: Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Mārupes, Ozolnieku, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 19 lietas un pieņemti divi lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu.

2021. gada 13. janvārī tiesas sēdē ar dalībnieku piedalīšanos tiks uzsākta lietas Nr. 2020-37-0106 izskatīšana. Šajā lietā 2020. gada 26. oktobrī Satversmes tiesa nolēma apvienot divas lietas: lietu Nr. 2020-37-0106, kas tika ierosināta pēc Limbažu novada domes pieteikuma par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam, un lietu Nr. 2020-38-0106, kas tika ierosināta pēc Ikšķiles novada domes pieteikuma par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam.

Tiesas sēdes tiešraide 13. janvārī plkst. 10.00 būs šeit:

Satversmes tiesā vēl ir ierosinātas šādas lietas par administratīvi teritoriālo reformu:

Nr. 2021-01-0106. Ierosināta lieta par Auces novada pievienošanu Dobeles novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 6. jūnijs.

Nr. 2020-65-0106. Ierosināta lieta par Babītes novada pievienošanu Mārupes novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 22. maijs.

Nr. 2020-64-0106. Ierosināta lieta par Ilūkstes novada pievienošanu Augšdaugavas novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. maijs.

Nr. 2020-61-0106. Ierosināta lieta par Garkalnes pagasta iekļaušanu Ropažu novadā. Lietas agatavošanas termiņš ir 2021. gada 29. marts.

Nr. 2020-60-0106. Ierosināta lieta par Alojas novada pievienošanu Limbažu novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 27. marts.

Nr. 2020-58-0106 par Daudzeses, Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagastu, un Jaunjelgavas pilsētas pievienošanu Aizkraukles novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 16. marts.

Nr. 2020-57-0106 par Ozolnieku novada pievienošanu Jelgavas novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. marts.

Nr. 2020-55-0106 par Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta pievienošanu Balvu novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. marts.

Nr. 2020-54-0106 par Rundāles novada pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 18. februāris.

Nr, 2020-51-0106 par Salacgrīvas novada pievienošanu Limbažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 14. februāris.

Nr. 2020-48-0106 par Kandavas novada pievienošanu Tukuma novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 4. februāris.

Nr. 2020-47-0106 par Mazsalacas novada pievienošanu Valmieras novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-46-0106 par Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-45-0106 par Murmastienes pagasta, Varakļānu pagasta un Varakļānu pilsētas pievienošanu Rēzeknes novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-43-0106 par Vangažu pilsētas pievienošanu Ropažu novadam un Inčukalna pagasta pievienošanu Siguldas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-42-0106 par Carnikavas pagasta pievienošanu Ādažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-41-0106 par Salas pagasta un Sēlpils pagasta pievienošanu Jēkabpils novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu Satversmes tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. Satversmes tiesas process shēmā pieejams šeit.

Ja Satversmes tiesa pieņems kādu būtisku procesuālo lēmumu šo lietu sakarā, tā par to informēs sabiedrību. Visa publiski pieejama informācija par lietām ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā.

Satversmes tiesas likums nosaka, ka pašvaldības domei pieteikumā ir jāpamato, ka apstrīdētā norma rada vietējās pašvaldības tiesību aizskārumu. Kolēģijas, izvērtējot Alsungas novada domes un Mārupes novada domes pieteikumus, lēma atteikt lietu ierosināšanu.