Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumus visās lietās par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei (aktualizēts 05.07.2021.)

08.01.2021.

Satversmes tiesa informē, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 21 novada domes: Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Mārupes, Ozolnieku, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 19 lietas un pieņemti divi lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu, kā arī vairākas lietas ir apvienotas.

Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu:

lietā Nr. 2020-37-0106 par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem;

lietā Nr. 2020-43-0106 par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai pēc Inčukalna, Varakļānu un Garkalnes novadu domju pieteikumiem.

lietā Nr. 2020-41-0106  par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai pēc Salas, Carnikavas, Iecavas, Mazsalacas, Kandavas, Salacgrīvas, Rundāles, Rugāju, Ozolnieku, Jaunjelgavas, Alojas Ilūkstes, Babītes un Auces novadu domju pieteikumiem.

Par izskatītajām lietām

2021. gada 21. jūnijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu trešajā apvienotajā lietā Nr. 2020-41-0106. Satversmes tiesa nolēma: Ilūkstes novada pievienošana Augšdaugavas novadam un Ozolnieku novada pievienošana Jelgavas novadam neatbilst Satversmei. Attiecībā uz Jaunjelgavas, Carnikavas, Rugāju, Iecavas, Rundāles, Auces, Salas, Salacgrīvas, Alojas, Babītes, Kandavas un Mazsalacas novadiem administratīvi teritoriālā reforma atbilst Satversmei.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2020-41-0106 ir pieejams šeit.
Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.

2021. gada 28. maijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu otrajā apvienotajā lietā  Nr. 2020-43-0106. Satversmes tiesa nolēma: Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei, bet Inčukalna pagasta iekļaušana Siguldas novadā, Garkalnes pagasta un Vangažu pilsētas iekļaušana Ropažu novadā atbilst Satversmei.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2020-43-0106 ir pieejams šeit.
Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.
Preses konferences video ieraksts ir pieejams šeit:

2021. gada 12. martā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu pirmajā apvienotajā lietā Nr. 2020-37-0106. Satversmes tiesa nolēma: Ikšķiles novada apvienošana ar Ogres novadu atbilst Satversmei; Skultes pagasta iekļaušana Saulkrastu novadā neatbilst Satversmei.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2020-37-0106 ir pieejams šeit.
Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.
Nolēmuma pasludināšanas video ieraksts ir pieejams šeit:

Preses konferences ieraksts ir pieejams šeit:

Šajā lietā 2020. gada 26. oktobrī Satversmes tiesa nolēma apvienot divas lietas: lietu Nr. 2020-37-0106, kas tika ierosināta pēc Limbažu novada domes pieteikuma par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam, un lietu Nr. 2020-38-0106, kas tika ierosināta pēc Ikšķiles novada domes pieteikuma par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Apvienotajai lietai Nr. 2020-37-0106  piešķirts nosaukums “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5.pantam”.

2021. gada 13. janvārī tiesas sēdē ar dalībnieku piedalīšanos tika uzsākta lietas Nr. 2020-37-0106 izskatīšana. Tā turpinājās arī 20., 21., 26. janvārī un 10. februārī.

Video ieraksts no 10. februāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 26. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 21. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 20. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Video ieraksts no 13. janvāra tiesas sēdes pieejams šeit:

Satversmes tiesas likums nosaka, ka pašvaldības domei pieteikumā ir jāpamato, ka apstrīdētā norma rada vietējās pašvaldības tiesību aizskārumu. Kolēģijas, izvērtējot Alsungas novada domes un Mārupes novada domes pieteikumus, lēma atteikt lietu ierosināšanu.