Satversmes 97. gadadienā apbalvo skolēnus no 21 skolas un runā par cilvēka iekšējo brīvību

19.02.2019.

Piektdien, 15. februārī, Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) pieņemšanas 97. gadadienā Satversmes tiesā notika 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Manas pamattiesības Satversmē” un 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” laureātu apbalvošanas ceremonija. Dalībai konkursā bija pieteikušās 82 skolas no visiem Latvijas reģioniem, savukārt uz laureātu apbalvošanas ceremoniju tika aicināti skolēni un pedagogi no 21 skolas.

Ceremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa savā uzrunā stāstīja, kāpēc Satversmes tiesa nolēma organizēt šo konkursu. Viņa uzsvēra, ka konkursa mērķis ir plašāks un nozīmīgāks, nekā vien aicinājums skolu jaunatnei iepazīties ar Satversmes tekstu. Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesa caur šo iniciatīvu vēlējās rosināt jauniešus uzdot jautājumus, kāpēc Latvijas tauta sev noteica tieši tādu Satversme, kāpēc Satversmē ietverti tādi valsts pamati, kā to nosaka Satversmes I nodaļa, un kāpēc Satversmes 8. nodaļā ietverts konkrētais pamattiesību katalogs.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Ineta Ziemele atzina, ka atbildes uz šiem jautājumiem stāsta, kāpēc nepieciešama Latvijas valsts šodien un nākotnē. Viņa teica, ka Latvijā kā demokrātiska tiesiskā valstī tiek garantētas cilvēka pamattiesības, un uzsvēra, ka tieši šāda valsts iekārta vislabāk pasargā cilvēka brīvību. Viņa akcentēja, jo spēcīgāka ir katra cilvēka iekšējā brīvība, jo lielāks būs cilvēka radošums. Uzrunas noslēgumā Ineta Ziemele aicināja jauniešus pilnveidot savu iekšējo brīvību un atvērt savu radošumu. Viņa uzsvēra, ka tieši radošums ir tā kvalitāte, kas Latvijas valstij būs nepieciešams tās nākamajos simts gados.

Pasākums turpinājās ar 9. un 12.klašu skolēnu apbalvošanu. Apbalvojumus skolēniem pasniedza Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kas novēlēja skolēniem apzināties šī brīža nozīmīgumu, uzsverot, ka piedalīšanās šinī konkursā noteikti ir viena no pirmajām lietām, ko viņi var ierakstīt savā dzīves gājuma aprakstā.

Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova kopā ar 9. klašu domrakstu konkursa laureātiem. Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova kopā ar 12. klašu domrakstu konkursa laureātiem. Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš pasniedzot apbalvojumus 6. klašu skolēniem, dalījās iespaidiem, kā viņš un pārējie tiesneši vērtēja skolēnu darbus, atzīstot, ka vērtēšanas darbs bijis grūts un sarežģīts. Viņš teica, ka darbu skatīšana un lasīšana radījusi daudz pozitīvu emociju.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš kopā ar 6.klašu zīmējumu konkursa laureātiem. Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Satversmes tiesas vārdā pateicības skolotājiem par viņu ieguldīto darbu pasniedza Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis. Viņš savā runā uzsvēra skolotāju būtisko lomu skolēnu motivācijas, sevis izzināšanas un jaunu prasmju pilnveidošanā.

Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis kopā ar konkursa laureātu pedagogiem. Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Marika Zeimule, Izglītības un zinātnes ministrijas direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule un konkursa sadarbības partneri vai to pārstāvji: Latvijas Mākslas akadēmijas vides mākslas katedras vadītājs, asociētais profesors Kristaps Brekte, Žurnāla “Jurista Vārds” redaktore Dina Gailīte, žurnāla “Ilustrētā Junioriem” redaktores vietniece Agnese Dzene, kā arī  Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste.

Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Satversmes tiesa vēlas pateikt īpašu paldies mūsu atbalstītājiem žurnālam “Jurista Vārds”, žurnāliem “Ilustrētā Junioriem”, “Ilustrētā Vēsture” un “Ilustrētā Zinātne” un izdevniecībai “Dienas Žurnāli”, Latvijas Mākslas akadēmijai, žurnālam “Domuzīme” un izdevniecībai “Cits medijs”, kā arī paldies Kristīnei Čakstes kundzei.

Informācija par konkursa laureātiem pieejama šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Notikumu atspoguļoja arī Latvijas Neatkarīgā Televīzija (LNT), video pieejams šeit.