Satversmei veltītā konkursā par vienlīdzības un atbildības nozīmi apbalvoti 40 skolēni no 28 Latvijas skolām

17.02.2021.

Pirmdien, 15. februārī, par godu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) pieņemšanas 99. gadadienai tiešsaistē notika Satversmes tiesas organizētā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija. Apbalvojumus un sadarbības partneru speciālās balvas saņēma 40 skolēni no 28 skolām, aptverot visus Latvijas reģionus.

Ceremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Skolēnu konkursa laureātus un pedagogus uzrunāja Satversmes tiesas tiesneši.  Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Zariņš, kā arī Satversmes tiesas skolēnu konkursa sadarbības partneri.

Sanita Osipova, sveicot pasākuma dalībniekus ar Satversmes pieņemšanas 99. gadadienu, uzsvēra:

“Satversme ir viena no vecākajām konstitūcijām Eiropā. Satversme ir mūsu nācijas un dzimtenes dvēsele.”

Satversmes tiesas priekšsēdētāja pateicās konkursa dalībniekiem, viņu pedagogiem, darbu vērtētājiem un sadarbības partneriem. Viņa aicināja arī ikdienā domāt par konkursa tēmām – vienlīdzību un atbildību, lai visi kopā mēs veidotu tādu valsti, kurā ikviens cilvēks justos labi.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska ceremonijas dalībniekus aicināja novērtēt vērtības, kas ir ap mums. Viņa rosināja būt brīviem domās, garā un darbos, bet, pats svarīgākais, – būt līdzatbildīgiem.  Savā uzrunā konkursa dalībniekiem ministre akcentēja:

“Tas, cik lielā mērā mēs esam atbildīgi par savu rīcību, cik lielā mērā mēs mācām, rādām piemēru, iedvesmojam jauniešus, ir mūsu valsts garants tās nākotnei, izaugsmei un spēkam.”

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols savā uzrunā uzsvēra, ka Satversme mums piešķir daudz tiesību, taču šīs tiesības ir jāizmanto atbildīgi, neaizmirstot par līdzcilvēku tiesībām un sabiedrības kopīgajām vērtībām. Viņš teica:

“Satversme ir mūsu valsts pamats, kurā iekļautas vērtības, kas dzīvo cauri laikiem. Neskatoties uz to, ka Satversme pieņemta gandrīz pirms gadsimta, tā aizvien spēj pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, rādot virzienu, kādā mūsu valstij doties. Jo vairāk balstīsimies uz Satversmē ietvertajām vērtībām, jo kā valsts spēsim vairāk sasniegt un dot ikvienam sabiedrības loceklim.”

Apbalvošanas ceremonijas dalībniekus uzrunāja arī Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Zariņš, kurš uzsvēra, ka Latvijai ir uz demokrātiskām tiesiskām vērtībām balstīta Satversme, bet pašiem Latvijas iedzīvotājiem jāpalīdz šīm vērtībām parādīties Latvijas valsts un sabiedrības dzīvē.

“Konkurss liek ieskatīties ne tikai Satversmē, bet arī sevī. Kāds cilvēks un savas valsts pilsonis esmu es pats? Kā es un mani skolasbiedri savā dzīvē īstenojam Satversmē dotās tiesības – vai spējam ieraudzīt un samērot tās ar savu līdzcilvēku tiesībām?” klātesošos mudināja aizdomāties Uldis  Zariņš.

6. klašu zīmējumu konkursa laureātus uzrunāja Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis. Tiesnesis aicināja skolēnus domāt, kā vienlīdzības princips izpaužas viņu dzīvē. Viņš akcentēja, ka arī Satversmes tiesas tiesneši katrā konkrētajā lietā konkretizē vienlīdzības un taisnīguma principu saturu.

“Vienlīdzības princips caurauž mūsu ikdienu. Piemēram, skolēns sagaida, kad sniegumu klasē un kontroldarbā novērtēs godīgi, balstoties uz vienlīdzīgiem principiem. Svarīgi, lai skolēni skolā varētu mācīties un uzturēties droši, bez aizskaršanas un diskriminēšanas,” teica tiesnesis Neimanis

9. klašu domrakstu konkursa laureātus apsveica Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Tiesnesis ar gandarījumu izcēla, ka skolēni savos darbos kā vienu svarīgākajām vērtībām ir uzsvēruši cieņpilnas attieksmes veidošanu pret līdzās esošajiem.

“Skolēniem jau šobrīd ir pasaules uztvere, ka otrs cilvēks, kas mums ir blakus, ir pelnījis vienlīdzīgu attieksmi. Otrs cilvēks netiek uztverts kā pārāks un netiek novērtēts kā zemāks nekā mēs paši,” akcentēja Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks.

Savukārt 12. klašu domrakstu konkursa laureātus svinīgi uzrunāja Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš. Viņš savā uzrunā vērsa uzmanību, cik nozīmīga dzīvē ir prasme veidot pārliecinošu, labi argumentētu tekstu. Viņš pauda gandarījumu, ka domraksti apliecinājuši skolēnu spējas kodolīgi izklāstīt savas domas, kā arī analītiski aplūkot sarežģītu tematu par atbildību. Tiesnesis jauniešus mudināja domāt par nākotni un uzsvēra:

“Tikai no Jums un Jūsu darba ir atkarīgs, cik labi izveidosiet tos teikumus, kas atvērs durvis, kuras Jūs gribat atvērt.”

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska pateicās laureātu pedagogiem par sniegto atbalstu un veltīto laiku, iedvesmojot skolēnus darbu tapšanas procesā. Viņa akcentēja, ka skolēnu panākumi lielā mērā ir skolotāju nopelns.

“Skolotājs atspoguļojas savos skolēnos un viņu darbos. Mēs neviens nebūtu tādi, kādi esam, bez savu skolotāju atspulga mūsos,” savā pateicības uzrunā teica Daiga Rezevska.

Apbalvošanas ceremonijā savus izvēlētos laureātus sveica arī konkursa sadarbības partneri.

Pirmo reizi skolēnu konkursa vēsturē darbu vērtēšanā piedalījās arī Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST). EST tiesnese Ineta Ziemele, uzsvēra, ka īpaši iepriecinošs ir fakts, ka ar šo konkursu Satversmes tiesa spēj ienākt katrā Latvijas novadā un tiekties arī pāri Latvijas robežām. Tiesnese Ziemele savā runā izcēla tās svarīgās vērtības, kas caurvija viņas speciālās balvas laureātes Annas Elizabetes Ķēniņas domrakstu. Viņa akcentēja latviešu valodas un katra iedzīvotāja pilsoniskās aktivitātes nozīmi Latvijas attīstībā.

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste atzina, ka skolēnu zīmējumu un domrakstu vērtēšana viņai lika raudzīties uz nākotni ar lielām cerībām. Viņa akcentēja, ka jauniešiem ir jāizglītojas, jāturpina izzināt Satversme un, neskatoties uz jebkādām grūtībām, jāplāno nākotne un jāseko saviem sapņiem.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš sveica laureātus un vērsa uzmanību, ka sapratne par Satversmi un cilvēka pamattiesībām rodas no bērnības, kad par to runā ģimenē, kad bērni kopā ar vecākiem mācās sevi radoši izpaust, kā arī apmeklē muzejus. Viņš izteica gandarījumu, ka Satversmes tiesas dod iespēju jauniem cilvēkiem rādīt zīmējumus un izteikt savas domas.

Žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte uzsvēra, ka skolēnu darbi sniedz svaigu skatu uz jauniešu noskaņojumu un izpratni par Satversmi. Arī šogad redakcijas izvēlētie darbi tiks publicēti Satversmes gadadienai veltītā žurnālā.  Viņa pauda gandarījumu, ka darbos jūtams iekļaujošs, mūsdienīgs un moderns skatījums uz pamattiesībām, kas vieš pamatotas cerības par Latvijas un Satversmes gaišo nākotni.

Žurnāla “Domuzīme” galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa savā runā rosināja pārdomas par mediju nozīmīgo lomu Latvijas attīstībā un uzsvēra drukāta žurnāla nezūdošo vērtību. Viņa akcentēja arī nepieciešamību ikvienam strādāt pie savas valodas izkopšanas. Pasniedzot žurnāla gada abonementus septiņām skolām, viņa pauda pārliecību, ka dāvana lieti noderēs gan vecāko klašu skolēniem, gan pedagogiem, kuri ir svarīgākie Latvijas nākotnes veidošanā.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” galvenās redaktores vietniece Madara Pauzere nosauca izvēlētos speciālās balvas ieguvējus un atzina, ka iesūtītie darbi apliecina: Latvijā ir lieliski un radoši jaunieši.

Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks pēc speciālo balvu pasniegšanas jauniešus iepriecināja arī ar aicinājumu piedalīties gaidāmajā sarunu festivālā “Lampa” diskusijā “Kāpēc es rakstu?”. Domrakstu konkursa speciālo balvu ieguvēji un viņu pedagogi tika aicināti arī uz ikgadējo Konstitucionālo tiesībpolitikas semināru, kas šogad visticamāk norisināsies jūlija beigās.

Foto: Ekrānšāviņš no tiešsaistes apbalvošanas ceremonijas.

Video par IV Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu:

Konkursa atskata īsfilma:

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa laureāti

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” uzvarējuši:

I vieta – Zasas vidusskolas skolnieks Raivo Mikušāns. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

II vieta – Zasas vidusskolas skolniece Sindija Minalto. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

III vieta – Talsu 2. vidusskolas skolniece Keita Lība Andiņa. Pedagoģe Zane Bodniece.

III vieta – Ludzas 2. vidusskolas skolniece Dana  Streļcova. Pedagoģe Irīna Martjukova.

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” atzinības rakstus saņēmuši:

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Nikola Šikova. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Uzvaras pamatskolas skolniece Sanija Kavaļauska. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Liepājas Centra sākumskolas skolniece Daniela Tetere. Pedagoģe Agnese Kundziņa.

Pildas pamatskolas skolniece Anastasija Jankovska. Pedagoģe Ineta Zvonņikova.

Privātās vidusskolas INNOVA skolniece Tatjana Barčevska. Pedagoģe Anastasija Fostiropulo.

Rožupes pamatskolas skolniece Nadežda Sidorova. Pedagoģe Līga Bernāne.

Straupes pamatskolas skolnieks Renārs Ruža. Pedagoģes Iveta Adamsone, Daiga Kreituze.

Ventspils 4. vidusskolas skolniece Grieta Kornijanova. Pedagoģe Madara Lilienfelde.

Viesītes vidusskolas skolnieks Reinis Rugainis. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Gerda Marija Linde. Pedagoģe Inga Lankupa.

Rēzeknes 3. vidusskolas skolniece Kamilla Olenoviča. Pedagoģe Jekaterina Borisovska-Cvetkova.

Domrakstu konkursā 9. klasēm “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” uzvarējuši:

I vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Undīne Ērkšķe. Pedagoģe Inga Ozoliņa.

II vieta – Ludzas 2. vidusskolas skolniece Viola Ivanova. Pedagoģe Ilga Šļubčenko.

III vieta – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Nikola Lebedeva. Pedagoģe Valentīna Purpiša.

Domrakstu konkursā 9. klasēm“ Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” atzinības rakstus saņēmuši:

Riebiņu vidusskolas skolniece Viktorija Nagle. Pedagoģe Diāna Bravacka.

Talsu 2. vidusskolas skolnieks Edvards Ošiņš. Pedagoģe Zane Bodniece.

Domrakstu konkursā 12. klasēm “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” uzvarējuši:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Roberts Ralfs Vārslavs. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

II vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Evelīna Līna Ņikiforova. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

III vieta – Vidzemes Tehnoloğiju un Dizaina tehnikuma audzēknis Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Domrakstu konkursā 12. klasēm “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” atzinības rakstus saņēmuši:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Arleta Apsīte. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Laura Kaņepone. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Salaspils 1. vidusskolas skolniece Laura Mišela Ilsjāne. Pedagoģe Daina Tauriņa.

Bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas, Eiropas Savienības Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles speciālo balvu domrakstu konkursā 12. klasēm “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” saņēmusi:

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniece Anna Elizabete Ķēniņa. Pedagogs Agnis Timermanis.

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes speciālās balvas saņemusi:

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Nikola Šikova. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Madlienas vidusskolas skolniece Elīza Rasma Bičevska. Pedagoģe Ligita Ridūze.

Latvijas Mākslas akadēmijas speciālo balvu zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” saņēmusi:

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolniece Loreta Leščinska. Pedagoģe Ineta Zvonņikova.

Latvijas Mākslas akadēmijas atzinības rakstus saņēmusi:

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Umbraško. Pedagoģe Dzintra Rateniece.

Rencēnu pamatskolas skolniece Karlīna Andželika Žavoronkova. Pedagoģe Ilona Mežinska.

Stendes pamatskolas skolnieks Dāvis Grīslis. Pedagoģe Dace Kalmane.

Zantes pamatskolas skolnieks Kārlis Cinkuss. pedagoģe Elita Ose.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” speciālo balvu zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” saņēmusi:

Āgenskalna sākumskolas skolniece Madara Šidlovska. Pedagoģe Iveta Cimare.

Žurnāla speciālās balvas saņēmuši arī visi zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” pirmo trīs vietu ieguvēji.

Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas speciālās balvas saņēmuši:

Madlienas vidusskolas skolniece Ieva Kleinberga. Pedagoģe Anita Jākobsone.

Privātās vidusskolas INNOVA skolniece Tatjana Barčevska. Pedagoģe Anastasija Fostiropulo.

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Evelīna Bļizņeca. Pedagoģe Inga Lankupa.

Ludzas 2. vidusskolas skolniece Viola Ivanova. Pedagoģe Ilga Šļubčenko.

Riebiņu vidusskolas skolniece Lāsma Jurkāne. Pedagoģe Diāna Bravacka.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Laura Kaņepone. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Vidzemes Tehnoloğiju un dizaina tehnikuma audzēknis Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Žurnāla “Domuzīme” redakcijas speciālās balvas saņem visas godalgoto vietu ieguvēju skolas.

Publisko tiesību institūta vadītāja Arvīda Dravnieka speciālās balvas saņēmuši:

Zantes pamatskolas skolniece Dārta Cinkuse. Pedagoģe Elita Ose.

Madlienas vidusskolas skolnieks Raivo Grecs. Pedagoģe Anita Jākobsone.

Naujenes pamatskolas skolniece Erita Litvinska. Pedagoģe Sandra Kokina.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Roberts Ralfs Vārslavs. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Vidzemes Tehnoloğiju un Dizaina tehnikuma audzēknis Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Arleta Apsīte. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Evelīna Līna Ņikiforova. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Laureātu darbi pieejami šeit.

Par skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu

Pirmo reizi Satversmes tiesa radošo darbu konkursu izsludināja 2017. gada septembrī. Iniciatīvas ietvaros četru gadu laikā Satversmes tiesa ir saņēmusi vairāk nekā 1100 skolēnu zīmējumus un domrakstus par Satversmi. Radošie darbi atspoguļo skolēnu skatījumu uz sevi Latvijā šodien un nākotnē.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.