Izveidotas jaunas Satversmes tiesas kolēģijas

02.09.2022.

Šodien, 2. septembrī, Satversmes tiesā uz vienu gadu ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu tika izveidots jauns tiesas kolēģiju sastāvs. Tiesā darbosies četras kolēģijas.

Pirmās kolēģijas sastāvs: kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneši Jānis Neimanis un Jautrīte Briede. Otrās kolēģijas sastāvs: kolēģijas priekšsēdētāja Irēna Kucina, tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs. Trešās kolēģijas sastāvs: kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Kusiņš, tiesneses Anita Rodiņa un Jautrīte Briede. Ceturtās kolēģijas sastāvs: kolēģijas priekšsēdētājs Jānis Neimanis, tiesneši Artūrs Kučs un Anita Rodiņa.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu kolēģijas, kas sastāv no trim Satversmes tiesas tiesnešiem, uz vienu gadu izveido Satversmes tiesa ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu. Ja ir notikušas izmaiņas tiesnešu sastāvā, kolēģijas izveido no jauna. Kolēģijas izskata tiesā saņemtos pieteikumus un lemj par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu.

Kolēģiju, kuras sastāvā ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, vada attiecīgi Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Kolēģiju, kuras sastāvā nav ne Satversmes tiesas priekšsēdētāja, ne viņa vietnieka, vada kolēģijas priekšsēdētājs, ko kolēģija ievēlē no sava vidus.

Informācija par kolēģiju sastāvu pieejama šeit.

Savukārt informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.