Kolēģijas

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu saņemtos pieteikumus izskata un par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu lemj kolēģija triju tiesnešu sastāvā.

Rīcības sēdē pilnā tiesas sastāvā pieteikums tiek izskatīts vienīgi gadījumā, ja kolēģija lemj par atteikšanos ierosināt lietu, bet kāds no kolēģijas locekļiem, motivējot savu viedokli, balso pret šādu kolēģijas nolēmumu.
Kolēģijas uz vienu gadu izveido Satversmes tiesa ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Kolēģiju, kuras sastāvā ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, vada attiecīgi Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Kolēģiju, kuras sastāvā nav ne Satversmes tiesas priekšsēdētāja, ne viņa vietnieka, vada kolēģijas priekšsēdētājs, ko kolēģija ievēlē no sava vidus.

Kolēģijas sēdes ir slēgtas. Tajās piedalās tikai attiecīgās kolēģijas locekļi. Ja nepieciešams, kolēģijas locekļi var uzaicināt sēdē piedalīties pieteikuma iesniedzēju, Satversmes tiesas darbiniekus, kā arī citas personas.

Kopš 2021. gada 21. aprīļa ir šāds Satversmes tiesas kolēģiju sastāvs:

Pirmā kolēģija: Otrā kolēģija:
Sanita Osipova – kolēģijas priekšsēdētāja
Gunārs Kusiņš
Daiga Rezevska
Aldis Laviņš – kolēģijas priekšsēdētājs
Jānis Neimanis
Anita Rodiņa
Trešā kolēģija: Ceturtā kolēģija:
Daiga Rezevska – kolēģijas priekšsēdētāja
Jānis Neimanis
Artūrs Kučs
Gunārs Kusiņš– kolēģijas priekšsēdētājs
Artūrs Kučs
Anita Rodiņa