Kolēģijas

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu saņemtos pieteikumus izskata un par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu lemj kolēģija triju tiesnešu sastāvā.

Rīcības sēdē pilnā tiesas sastāvā pieteikums tiek izskatīts vienīgi gadījumā, ja kolēģija lemj par atteikšanos ierosināt lietu, bet kāds no kolēģijas locekļiem, motivējot savu viedokli, balso pret šādu kolēģijas nolēmumu.
Kolēģijas uz vienu gadu izveido Satversmes tiesa ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Kolēģiju, kuras sastāvā ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, vada attiecīgi Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Kolēģiju, kuras sastāvā nav ne Satversmes tiesas priekšsēdētāja, ne viņa vietnieka, vada kolēģijas priekšsēdētājs, ko kolēģija ievēlē no sava vidus.

Kolēģijas sēdes ir slēgtas. Tajās piedalās tikai attiecīgās kolēģijas locekļi. Ja nepieciešams, kolēģijas locekļi var uzaicināt sēdē piedalīties pieteikuma iesniedzēju, Satversmes tiesas darbiniekus, kā arī citas personas.

Kopš 2023. gada 2. septembra ir šāds Satversmes tiesas kolēģiju sastāvs:

Pirmā kolēģija: Otrā kolēģija:
Aldis Laviņš – kolēģijas priekšsēdētājs
Artūrs Kučs
Anita Rodiņa
Irēna Kucina – kolēģijas priekšsēdētāja
Jānis Neimanis
Jautrīte Briede
Trešā kolēģija: Ceturtā kolēģija:
Gunārs Kusiņš – kolēģijas priekšsēdētājs
Anita Rodiņa
Jautrīte Briede
Jānis Neimanis – kolēģijas priekšsēdētājs
Gunārs Kusiņš
Artūrs Kučs