Kolēģijas

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu saņemtos pieteikumus izskata un par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu lemj kolēģija triju tiesnešu sastāvā.

Rīcības sēdē pilnā tiesas sastāvā pieteikums tiek izskatīts vienīgi gadījumā, ja kolēģija lemj par atteikšanos ierosināt lietu, bet kāds no kolēģijas locekļiem, motivējot savu viedokli, balso pret šādu kolēģijas nolēmumu.
Kolēģijas uz vienu gadu izveido Satversmes tiesa ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Kolēģiju, kuras sastāvā ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, vada attiecīgi Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Kolēģiju, kuras sastāvā nav ne Satversmes tiesas priekšsēdētāja, ne viņa vietnieka, vada kolēģijas priekšsēdētājs, ko kolēģija ievēlē no sava vidus.

Kolēģijas sēdes ir slēgtas. Tajās piedalās tikai attiecīgās kolēģijas locekļi. Ja nepieciešams, kolēģijas locekļi var uzaicināt sēdē piedalīties pieteikuma iesniedzēju, Satversmes tiesas darbiniekus, kā arī citas personas.

Kopš 2022. gada 10. marta ir šāds Satversmes tiesas kolēģiju sastāvs:

Pirmā kolēģija: Otrā kolēģija:
Aldis Laviņš – kolēģijas priekšsēdētājs
Artūrs Kučs,
Daiga Rezevska*
Irēna Kucina – kolēģijas priekšsēdētāja
Gunārs Kusiņš,
Anita Rodiņa
Trešā kolēģija: Ceturtā kolēģija:
Daiga Rezevska – kolēģijas priekšsēdētāja*
Jānis Neimanis,
Anita Rodiņa
Gunārs Kusiņš– kolēģijas priekšsēdētājs
Jānis Neimanis,
Artūrs Kučs

*Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. pantu un Satversmes tiesas reglamenta 51. punktu, kā arī ievērojot Satversmes tiesas priekšsēdētāja 2022. gada 31. marta lēmumu par tiesneses pilnvaru izbeigšanās laiku, līdz brīdim, kad kad no jauna tiks izveidotas Satversmes tiesas kolēģijas, Satversmes tiesas tiesnesi Daigu Rezevsku 2022. gada 10. marta tiesas sēdē izveidotās Satversmes tiesas 1. kolēģijas sastāvā aizstāj tiesnese Irēna Kucina, bet 3. kolēģijas sastāvā – tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.