Informācija par Satversmes tiesā saņemtajiem pieteikumiem un ierosinātajām lietām par Covid-19 ierobežojumiem (aktualizēts 16.06.2021.)

09.02.2021.

Satversmes tiesā kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada pavasarī līdz 2021. gada 16. jūnijam saņemti 33 ar Covid-19 ierobežojumiem saistīti pieteikumi. 32 pieteikumi bija konstitucionālās sūdzības, no kuriem trīs bija kolektīvi pieteikumi. Savukārt viens pieteikums tika saņemts no pašvaldības domes par kārtību, kādā valsts sniedz aizdevumu pašvaldībām ārkārtējās situācijas laikā.

Par četrām apvienotajām lietām (Nr. 2020-26-0106, Nr. 2020-27-01, Nr. 2020-32-01 un Nr. 2020-56-01) tika pieņemts spriedums decembrī. Apvienotajā lietā Nr. 2020-26-0106 Satversmes tiesa nosprieda, ka ārkārtējās situācijas laikā noteiktie klātienes azartspēļu ierobežojumi atbilst Satversmei, bet interaktīvo azartspēļu ierobežojumi – neatbilst. Spriedums pieejams šeit. Par piekto ierosināto lietu Nr. 2020-62-01 šā gada janvārī tika pieņemts lēmums izbeigt tiesvedību lietā, jo prasījums izskatīts jau lietā Nr. 2020-26-0106. Lēmums par lietas izbeigšanu ir pieejams šeit.

2021. gada 24. martā Satversmes tiesa ierosināja lietu par prasību veikt Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijā. Lieta Nr. 2021-10-03.

2021. gada 7. jūnijā Satversmes tiesa ierosināja lietu par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Lieta Nr. 2021-24-03.

Par 23 pieteikumiem Satversmes tiesas kolēģijas ir pieņēmušas lēmumus par atteikšanos ierosināt lietu. Lielākā daļa pieteikumu atteikta tādēļ, ka nav ticis pamatots apgalvojums, ka attiecīgie Covid-19 izplatības ierobežošanas vai seku novēršanas pasākumi ir radījuši personu pamattiesību aizskārumu, bet daļa tādēļ, ka attiecīgais jautājums ir administratīvās tiesas kompetencē. Neviens pieteikums nav atteikts nepietiekama juridiskā pamatojuma dēļ.

Šobrīd Satversmes tiesas kolēģijās izskatīšanā ir divi pieteikumi saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem:

  • pieteikums par atšķirīgu noteikumu noteikšanu attiecībā uz personām, kas pārslimojušas Covid-19 un/vai ir vakcinētas, pretēji tām, kas nav pārslimojušas Covid-19, kā arī nav vakcinējušās un neplāno to darīt.
  • pieteikums par ierobežojumu atsevišķu veikalu veidu darbībai tirdzniecības centros.

Ja kolēģija lems pēc pieteikuma ierosināt lietu, par to tiks publicēta informācija Satversmes tiesas mājaslapā un izsūtīta preses relīze.

Satversmes tiesa ir saņēmusi pieteikumus par sejas masku valkāšanu, par sertificēto sejas masku iegādi, par pulcēšanās ierobežojumiem, par politiskās partijas dibināšanas neiespējamību, par dīkstāves pabalsta piešķiršanu, par azartspēļu ierobežojumiem, par ēdienu un dzērienu tirdzniecības vietu darba laika ierobežojumiem, par pilnvērtīgu pašvaldību funkciju īstenošanas neiespējamību, par pārvietošanās ierobežojumiem, par skolu apmeklējumu bīstamību, par reliģiskās darbības veikšanas ierobežojumiem, par maznodrošināto personu tiesību aizsardzību, par ārkārtējās situācijas definīciju kā tādu, par grāmatu tirgošanas ierobežojumiem, par pienākumu neizpaust informāciju par infekcijas slimību gadījumiem, par aizliegumu ieceļot Latvijā no ārvalstīm, ja ārvalstīs nav veikts Covid-19 tests, par ierobežojumu atsevišķu veikalu veidu darbībai tirdzniecības centros un citiem līdzīgiem ierobežojumiem, kā arī par valsts atbalstu COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.

Satversmes tiesas process shēmā pieejams šeit.