Atklāts Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas rakstu krājums “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu.”

20.07.2020.

Piektdien, 17.jūlijā, Satversmes tiesā klāt esot grāmatas autorei Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniecei Prof., Dr.iur. Sanitai Osipovai, Valsts prezidentam Egilam Levitam, Satversmes tiesas priekšsēdētājai un priekšvārda autorei Prof., Ph.D. Inetai Ziemelei, priekšvārda autoram Prof., Dr.hist. Guntim Zemītim, grāmatas izdevēja “Tiesu Namu Aģentūras” pārstāvjiem un šauram interesentu lokam tika atklāts rakstu krājums, kas veltīts Latvijas valstiskuma izveides vēsturiskajam ceļam un vērtībām, kas liktas tā pamatā, “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu.”

Sanitas Osipovas rakstu krājums “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu.” Foto: Satversmes tiesa.

Pasākumu atklājot, Sanita Osipova iepazīstināja klātesošos ar grāmatas tapšanas gaitu, uzsverot, ka pateicoties Lolitas Pekas un viņas kolēģu no “Tiesu Namu Aģentūras” ieguldījumam, šie atklāšanas svētki ir pienākuši tik ātri. Viņa arī pateicās grāmatas priekšvārdu autoriem Prof., Ph. D. Inetai Ziemelei un Prof., Dr.hist. Guntim Zemītim, ka viņi veltīja laiku, lai dotu savu artavu grāmatas tapšanā, sagatavojot viedokļus par krājumu no dažādu disciplīnu, proti, publisko tiesību un Latvijas vēstures skatu punkta.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele pateicās grāmatas autorei, ka viņa ir apkopojusi vairāk kā desmit gadu darbu vienā rakstu krājumā, tādējādi apkopojot arī mazu daļu mūsu nu jau jauno laiku vēstures. Tas ir ieguldījums Latvijas valsts zinātnē, kas būs noderīgs ne tikai tiesību zinātnes pārstāvjiem, bet arī citu zinātnisko disciplīnu pētniekiem.

No kreisās: Dr.hist. Guntis Zemītis, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Prof., Dr.iur. Sanita Osipova, Valsts prezidents Egils Levits un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Prof., Ph.D. Ineta Ziemele. Foto: Satversmes tiesa.

Dr.hist. Guntis Zemītis uzsvēra, ka šajā grāmatā ir skaidrotas tās vērtības, kas raksturo mūsu sabiedrību un tās attīstību. Tāpēc, lai gan šī grāmata apkopo atsevišķus rakstus un runas par Latvijas valsti un tās tiesību vēsturi tā veido viengabalainu darbu un būs saistoša ikvienam lasītājam, kas vēlas izzināt, kā ir veidojusies mūsu sabiedrība.

Valsts prezidents Egils Levits atzīmēja, ka “Sanita Osipova grāmatā runā par nāciju kā valsts pamatu. Valoda, nācija un valsts, kas balstās uz vērtībām – tā ir tā ķēde, kas ir veidojusi mūsu šodienu. Ir svarīgi to apzināties, lai pieņemtu labākus, skaidrākus tiesnešu spriedumus. Satversmes tiesas spriedumiem ir arī skaidrojošs un pedagoģisks efekts – lai sabiedrība saprastu, kādēļ šāds spriedums ir pieņemts un kāda ir tā sasaiste ar vērtībām”.

Noslēgumā Sanita Osipova klātesošajiem nolasīja fragmentu no savas 2019. gada 8. novembra runas konferencē “Pasaule bez sienām”, kas veltīta Berlīnes mūra krišanas 30. gadadienai.

Foto no pasākuma pieejami šeit. 

Par grāmatu “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu.”

Grāmatā ir apkopoti Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Prof., Dr.iur. Sanitas Osipovas zinātniskie raksti, referāti un runas, kas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas skatījums šodienas kontekstā.

Tas ir pirmais mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota viena zinātnieka analīze par Latvijas valstiskuma pamatos esošajām vērtībām, tās skatot tiesību vēstures ietvaros.