Uncategorized

02.02.2023.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2022. gadā

Satversmes tiesas 2022. gada pārskatā apkopota informācija par 2022. gada judikatūru un tās galvenajām atziņām, tiesas statistiku, tiesas dialogu, sadarbības aktualitātēm un publikācijām. Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2022. gadā: – atvērumu skatā (PDF); – lapu skatā (PDF).

16.06.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu sabiedrisko attiecību speciālista amatam

[1] Galvenie amata pienākumi: 1) sagatavot sabiedrisko attiecību dokumentus (preses relīzes, ziņojumus, tvītus u.tml.);2) piedalīties Satversmes tiesas pasākumu (projektu, konferenču, vizīšu, interviju u.c.) organizēšanā;3) sagatavot informāciju sabiedrisko attiecību un starptautisko attiecību vajadzībām;4) aktualizēt informāciju Satversmes tiesas mājaslapā. [2] Prasības pretendentam: 1) augstākā izglītība jurisprudencē, sabiedriskajās attiecībās vai citā amata pienākumiem atbilstošā nozarē;2) atbilstoša profesionālā pieredze (vismaz […]

13.02.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam (terminēts darba līgums)

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) apkopot tiesneša darbam nepieciešamo informāciju; 2) sagatavot Satversmes tiesas procesuālo un citu dokumentu projektus; 3) veikt pētniecisko darbu, sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, apkopojot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus. [2] Prasības pretendentam: 1) otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē; 2) […]

28.01.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu administrācijas vadītāja amatam

Satversmes tiesa izsludina konkursu administrācijas vadītāja amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) nodrošināt Satversmes tiesas administratīvo vadību, tostarp finanšu vadību un budžeta plānošanu; 2) īstenot Satversmes tiesas attīstību; 3) pārstāvēt Satversmes tiesas administrāciju Latvijā un ārvalstīs; 4) koordinēt Satversmes tiesas organizētos pasākumus. [2] Prasības pretendentam: 1) augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vadībzinātnēs vai ekonomikā (maģistra grāds […]

28.01.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu uz sekretāra amatu

Satversmes tiesa izsludina konkursu sekretāra amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) organizēt korespondences apriti; 2) kārtot tiesvedības reģistrus; 3) asistēt Satversmes tiesas tiesnešiem; 4) nodrošināt Satversmes tiesas organizēto pasākumu norisi. [2] Prasības pretendentam: 1) vēlama augstākā izglītība un pamatzināšanas par darbu valsts pārvaldē; 2) izcilas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas; 3) datorprasmes […]