Uncategorized

16.06.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu sabiedrisko attiecību speciālista amatam

[1] Galvenie amata pienākumi: 1) sagatavot sabiedrisko attiecību dokumentus (preses relīzes, ziņojumus, tvītus u.tml.);2) piedalīties Satversmes tiesas pasākumu (projektu, konferenču, vizīšu, interviju u.c.) organizēšanā;3) sagatavot informāciju sabiedrisko attiecību un starptautisko attiecību vajadzībām;4) aktualizēt informāciju Satversmes tiesas mājaslapā. [2] Prasības pretendentam: 1) augstākā izglītība jurisprudencē, sabiedriskajās attiecībās vai citā amata pienākumiem atbilstošā nozarē;2) atbilstoša profesionālā pieredze (vismaz […]

13.02.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam (terminēts darba līgums)

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) apkopot tiesneša darbam nepieciešamo informāciju; 2) sagatavot Satversmes tiesas procesuālo un citu dokumentu projektus; 3) veikt pētniecisko darbu, sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, apkopojot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus. [2] Prasības pretendentam: 1) otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē; 2) […]

28.01.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu administrācijas vadītāja amatam

Satversmes tiesa izsludina konkursu administrācijas vadītāja amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) nodrošināt Satversmes tiesas administratīvo vadību, tostarp finanšu vadību un budžeta plānošanu; 2) īstenot Satversmes tiesas attīstību; 3) pārstāvēt Satversmes tiesas administrāciju Latvijā un ārvalstīs; 4) koordinēt Satversmes tiesas organizētos pasākumus. [2] Prasības pretendentam: 1) augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vadībzinātnēs vai ekonomikā (maģistra grāds […]

28.01.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu uz sekretāra amatu

Satversmes tiesa izsludina konkursu sekretāra amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) organizēt korespondences apriti; 2) kārtot tiesvedības reģistrus; 3) asistēt Satversmes tiesas tiesnešiem; 4) nodrošināt Satversmes tiesas organizēto pasākumu norisi. [2] Prasības pretendentam: 1) vēlama augstākā izglītība un pamatzināšanas par darbu valsts pārvaldē; 2) izcilas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas; 3) datorprasmes […]