Satversmes tiesa izsludina konkursu uz sekretāra amatu

28.01.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu sekretāra amatam

[1] Galvenie amata pienākumi:
1) organizēt korespondences apriti;
2) kārtot tiesvedības reģistrus;
3) asistēt Satversmes tiesas tiesnešiem;
4) nodrošināt Satversmes tiesas organizēto pasākumu norisi.

[2] Prasības pretendentam:
1) vēlama augstākā izglītība un pamatzināšanas par darbu valsts pārvaldē;
2) izcilas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas;
3) datorprasmes pieredzējušā lietotāja līmenī;
4) labas sadarbības un komunikācijas iemaņas, iniciatīva un rūpīgums.

[3] Par priekšrocībām tiks uzskatītas:
1) pieredze valsts pārvaldē;
2) zināšanas jurisprudencē;
3) darba pieredze tiesā.

[4] Amata atalgojums un bonusi:
1) mēnešalga 1000 euro;
2) pozitīva un ērta darba vide Rīgas centrā;
3) izcili kolēģi – gudri, draudzīgi, laipni un motivēti;
4) darba devējs, kas rūpējas par darbinieku labklājību un darba – dzīves līdzsvaru;
5) veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes termiņa beigām);
6) atbalsts darba izpildē un profesionālajā izaugsmē.

[5] Amata pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule.
CV un motivācijas vēstule jāiesniedz Satversmes tiesas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 vai jānosūta uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Iesniegšanas termiņš: 2020. gada 10. februāris.

[7] Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar Satversmes tiesas Administratīvās nodaļas vadītāju Līnu Kovalevsku pa tālruni 67830748, 29813216 vai e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.

[8] Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās.
Pirmajā kārtā paredzēta amata pretendentu atlase, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.

Otrajā kārtā tiks uzaicināti piedalīties tie amata pretendenti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu. Otrajā kārtā paredzētas pārrunas, kā arī praktiski uzdevumi. Šajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti. Pretendentiem var tikt piedāvātas papildu pārrunas un praktiski uzdevumi, ja tas būs nepieciešams.

Plānotās atlases ilgums: līdz 2020. gada aprīlim. Visi pretendenti tiks informēti par atlases rezultātiem.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai amata konkursa norisei. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satversmes tiesa.