Satversmes tiesa izsludina konkursu sabiedrisko attiecību speciālista amatam

16.06.2020.

[1] Galvenie amata pienākumi:

1) sagatavot sabiedrisko attiecību dokumentus (preses relīzes, ziņojumus, tvītus u.tml.);
2) piedalīties Satversmes tiesas pasākumu (projektu, konferenču, vizīšu, interviju u.c.) organizēšanā;
3) sagatavot informāciju sabiedrisko attiecību un starptautisko attiecību vajadzībām;
4) aktualizēt informāciju Satversmes tiesas mājaslapā.

[2] Prasības pretendentam:

1) augstākā izglītība jurisprudencē, sabiedriskajās attiecībās vai citā amata pienākumiem atbilstošā nozarē;
2) atbilstoša profesionālā pieredze (vismaz vienu gadu);
3) izcilas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas;
4) spēja veidot audio vizuālus materiālus (foto, video, vizuālo noformējumu tiesas sociālo mediju kontiem u.tml.);
5) datorprasmes pieredzējušā lietotāja līmenī;
6) vēlme un spēja pastāvīgi papildināt savas zināšanas;
7) precizitāte, labas sadarbības iemaņas un komunikācijas spējas, iniciatīva un elastība.

[3] Par priekšrocībām tiks uzskatītas viena vai vairākas šādas pozīcijas:

1) zināšanas par Satversmes tiesas funkcijām un procesu;
2) vairāku svešvalodu zināšanas;
3) darba pieredze valsts pārvaldē;
4) darba pieredze tiesā;
5) darba pieredze žurnālistikā;
6) pieredze darbā ar vizuālo materiālu apstrādes datorprogrammām.

[4] Amata atalgojums un bonusi:

1) mēnešalga 1200 euro;
2) pozitīva un ērta darba vide Rīgas centrā;
3) izcili kolēģi – gudri, draudzīgi, laipni un motivēti;
4) darba devējs, kas rūpējas par darbinieku labklājību un darba – dzīves līdzsvaru;
5) veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes termiņa beigām);
6) atbalsts darba izpildē un profesionālajā izaugsmē.

[5] Amata pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstule jāiesniedz Satversmes tiesas kancelejā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai jānosūta uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1. jūlijs.

[6] Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar Satversmes tiesas administratīvās nodaļas vadītāju Līnu Kovalevsku pa tālruni 67830748, 29813216 vai e‑pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.

[7] Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās

Pirmajā kārtā paredzēta amata pretendentu atlase, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.

Otrajā kārtā tiks uzaicināti piedalīties tie amata pretendenti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu. Otrajā kārtā paredzētas pārrunas, kā arī praktiski uzdevumi. Šajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti. Pretendentiem var tikt piedāvātas papildu pārrunas un praktiski uzdevumi, ja tas būs nepieciešams.

Plānotās atlases ilgums: līdz 2020. gada augustam. Visi pretendenti tiks informēti par atlases rezultātiem.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai amata konkursa norisei. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satversmes tiesa.