Satversmes tiesa izsludina konkursu administrācijas vadītāja amatam

28.01.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu administrācijas vadītāja amatam

[1] Galvenie amata pienākumi:
1) nodrošināt Satversmes tiesas administratīvo vadību, tostarp finanšu vadību un budžeta plānošanu;
2) īstenot Satversmes tiesas attīstību;
3) pārstāvēt Satversmes tiesas administrāciju Latvijā un ārvalstīs;
4) koordinēt Satversmes tiesas organizētos pasākumus.

[2] Prasības pretendentam:
1) augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vadībzinātnēs vai ekonomikā (maģistra grāds vai maģistra grādam pielīdzināta izglītība);
2) pastāvīga zināšanu papildināšana;
3) izcilas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas;
4) administratīvas vadības pieredze vismaz trīs gadu garumā;
5) stratēģiskā redzējuma, komandas vadīšanas, plānošanas un organizēšanas, attiecību veidošanas un spējas pieņemt lēmumus kompetences;
6) komunikācijas un sadarbības spējas;
7) B kategorijas autovadītāja apliecība.

[3] Par priekšrocībām tiks uzskatītas:
1) vairāku svešvalodu zināšanas;
2) pieredze valsts pārvaldē;
3) pieredze starptautiskajās institūcijās;
4) papildu izglītība;
5) padziļināta izpratne par Satversmes tiesas konstitucionālo statusu.

[4] Amata atalgojums un bonusi:
1) mēnešalga 3400 – 4000 euro;
2) pozitīva un ērta darba vide Rīgas centrā ar automobiļa un divriteņa novietošanas iespējām;
3) izcili kolēģi – gudri, draudzīgi, laipni un motivēti;
4) darba devējs, kas rūpējas par darbinieku labklājību un darba – dzīves līdzsvaru;
5) veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes termiņa beigām);
6) atbalsts darba izpildē un profesionālajā izaugsmē.

[5] Amata pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule. Pozitīvi tiks vērtēta rekomendācijas vēstuļu pievienošana.

Motivācijas vēstulē jāpamato pretendenta spējas un prasmes, kas nepieciešamas un būtu noderīgas Satversmes tiesas administratīvajā vadībā.

Rekomendācijas vēstulēs jāiekļauj rekomendācijas devēju kontakti (tālrunis, e-pasta adrese), vai arī tie jānorāda motivācijas vēstulē.

[6] CV, motivācijas vēstule un rekomendācijas vēstule(s) iesniedzami Satversmes tiesas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 vai nosūtāmi uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Iesniegšanas termiņš: 2020. gada 28. februāris.

[7] Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar Satversmes tiesas Administratīvās nodaļas vadītāju Līnu Kovalevsku pa tālruni 67830748, 29813216 vai e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.

[8] Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās
Pirmajā atlases posmā paredzēta amata pretendentu atlase, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.

Nākamajos atlases posmos tiks uzaicināti piedalīties iepriekšējā atlases posmā atlasītie pretendenti. Šajos posmos paredzētas pārrunas ar atlases personālu un Satversmes tiesas tiesnešiem, kā arī kompetenču novērtēšana un praktiski uzdevumi. Pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti.

Plānotais atlases ilgums: līdz 2020. gada jūnijam. Visi pretendenti tiks informēti par atlases rezultātiem.

Satversmes tiesa atlases procesa atbalstam ir piesaistījusi SIA Eiro Personāls. Pretendents, iesūtot pieteikuma (CV, motivācijas vēstuli un rekomendācijas vēstules), sniedz atļauju datu apstrādei gan Satversmes tiesai, gan SIA Eiro Personāls. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satversmes tiesa, datu apstrādātājs ir SIA Eiro Personāls. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai amata konkursa norisei.