Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
23.01.2020.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka valsts vecuma pensijas minimālo apmēru

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 22. janvārī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 “Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2. apakšpunkta, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim), kā arī […]

17.01.2020.

Skolēnu radošo darbu konkursā par Satversmi iesūtīti 329 darbi; publicēti rezultāti

Šodien, 17. janvārī, Satversmes tiesa publicē 2019. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlētos specbalvu ieguvējus. Konkurss bija veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme). Konkursā dalību pieteica 100 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks […]

16.01.2020.

Ierosināta lieta par Civilprocesa likuma normu, kas neparedz valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 15. janvārī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 37. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz par apelācijas sūdzību iemaksātās valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 37. panta pirmā daļa: “Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai daļēji šādos gadījumos: 1) ja iemaksāta […]

13.01.2020.

Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgajā sēdē akcentē cilvēka cieņu un tiesiskumu

Piektdien, 10. janvārī, otro reizi notika Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski, klātesot amatpersonām no visiem valsts varas atzariem, tika atklāts jaunais Satversmes tiesas darba gads. Svinīgo sēdi atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, sniedzot priekšlasījumu par konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā Satversmes tiesas 2019. gada nolēmumu gaismā. Svinīgajā sēdē priekšlasījumu sniedza sēdes goda viesis – Latvijas Valsts prezidents […]

10.01.2020.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par Satversmes tiesas darbu 2019. gadā

Piektdien, 10. janvārī, plkst. 11.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski tiks noslēgts aizgājušais un atklāts jaunais Satversmes tiesas darba gads. Pēc svinīgās sēdes plkst. 12.30 notiks preses konference, kurā tiks prezentēts pārskats par Satversmes tiesas darbu 2019. gadā. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, priekšsēdētājas padomnieks Inguss Kalniņš, Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale un Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija […]

10.01.2020.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas svinīgā sēde

Piektdien, 10. janvārī, plkst. 11.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski tiks noslēgts aizgājušais un atklāts jaunais Satversmes tiesas darba gads. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2019. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Pēc ziņojuma sekos uzruna, ko sniegs svinīgās sēdes goda viesis – Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles ziņojums Satversmes tiesas […]

09.01.2020.

Ierosināta lieta par normām, kas paredz ierobežojumus zāļu reklāmai

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 8. janvārī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta trešajai daļai”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu […]

07.01.2020.

Ar Satversmes tiesas svinīgo sēdi tiks atklāts jaunais tiesas darba gads

Piektdien, 10. janvārī, plkst. 11.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski tiks noslēgts aizgājušais un atklāts jaunais Satversmes tiesas darba gads. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2019. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Pēc ziņojuma sekos uzruna, ko sniegs svinīgās sēdes goda viesis – Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Pēc svinīgās sēdes plkst. 12.30 […]

07.01.2020.

Konstitucionālo tiesību eksperti sanāk uz domnīcu Satversmes tiesā

2019. gada 13. decembrī Satversmes tiesā notika jau otrā Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīca, kas tika organizēta par godu Satversmes tiesas 23. gadadienai. Domnīca organizēta ar mērķi vienkopus aicināt Latvijā atzītus konstitucionālo tiesību pētniekus, lai apspriestu konstitucionālo tiesību aktualitātes. Šajā reizē domnīcā tika apspriestas divas tēmas: likumdošanas procesa pilnveidošana kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstības pamats un […]