Jaunumi

2019
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
16.08.2019.

Ierosināta lieta par ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma darbība

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 16. augustā ierosināja lietu “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2019. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr. 1‑2/59 “Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam”. Apstrīdētais akts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk – ministrs) 2019. gada 25. aprīļa […]

07.08.2019.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz, ka Senāts lēmumu civilprocesā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību var sastādīt rezolūcijas veidā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 7. augustā ierosināja jau otro lietu “Par Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļa noteic, ka Augstākās tiesas rīcības sēdē pieņemto lēmumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, par lietas nodošanu izskatīšanai kasācijas kārtībā Augstākās tiesas paplašinātā sastāvā, kā […]

07.08.2019.

Ierosināta lieta par Kriminālprocesa likuma normām, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 7. augustā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešais teikums: “Tiesa var pieņemt lēmumu par pārsūdzības termiņa pagarināšanu par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ.” Kriminālprocesa likuma 570. panta […]

05.08.2019.

Satversmes tiesu apmeklē tiesību zinātņu vasaras skolas dalībnieki no Vācijas un Latvijas

Piektdien, 2019. gada 2. augustā, Satversmes tiesā viesojās tiesību zinātņu vasaras skolas “Projekt Netzwerk Ost-West” dalībnieki. Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas darbinieki: tiesas padomnieks Uldis Krastiņš un tiesneša palīgs Andris Pumpišs. Apmeklējuma laikā Satversmes tiesas darbinieki viesiem stāstīja par Satversmes tiesas vēsturi, konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un tiesas […]

22.07.2019.

Satversmes tiesa atver pieeju judikatūras datubāzei un sniedz iespēju izmantot tiesas grāmatu fondu

Šodien, 22. jūlijā, Satversmes tiesa publicē pieeju vairākus gadus veidotai Satversmes tiesas judikatūras datubāzei, kā arī piedāvā iespēju izmantot Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu, kas uzkrāts līdz šim tiesas pastāvēšanas laikā. Satversmes tiesas datubāze būs pieejama ikvienai personai pēc datubāzes programmas Citavi lejupielādes un tās instalēšanas datorā. Savukārt grāmatu un izdevumu fonds būs publicēts Satversmes […]

19.07.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ar Valsts prezidentu Egilu Levitu runā par tiesu varas neatkarības stiprināšanu

Šodien, 19. jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī. Tikšanās laikā puses pārrunāja tieslietu nozares un konstitucionālo tiesību aktualitātes, kā arī jautājumus, kas saistās ar civildienesta attīstību Latvijas valsts pārvaldē. Sarunā piedalījās arī Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Viens no centrālajiem sarunu tematiem bija tiesu varas neatkarības stiprināšana valsts varas atzaru līdzsvara […]

19.07.2019.

Ierosināta lieta par Amatas novada teritorijas plānojumu daļā

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2019. gada 18. jūlijā ierosināja lietu “Par Amatas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” daļā par Zaubes pagasta Annas ciema robežām un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4296 009 0047 teritorijas izmantošanas veidu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Apstrīdētais akts Ar […]

19.07.2019.

Ierosināta lieta par normu, kas paredz, ka Senāts lēmumu civilprocesā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību var sastādīt rezolūcijas veidā

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2019. gada 18. jūlijā ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļa noteic, ka Augstākās tiesas rīcības sēdē pieņemto lēmumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, par lietas nodošanu izskatīšanai kasācijas kārtībā Augstākās tiesas paplašinātā sastāvā, kā arī par atteikšanos […]