Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
19.12.2018.

Tiesu dialoga ietvaros Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš tiekas ar Lietuvas Augstākās tiesas tiesnešiem

Šodien, 19. decembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš apmeklēs Lietuvas Republikas (turpmāk – Lietuva) Augstāko tiesu Viļņā, kurā paredzēta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Rimvidu Norkus (Rimvydas Norkus) un vairākiem Civillietu nodaļas tiesnešiem. Aldis Laviņš ar tiesnešiem pārrunās jautājumus, kas saistīti ar civilprocesa efektivitāti un šī procesa ietekmi uz personas tiesībām uz taisnīgu tiesu īstenošanas garantijām. Tiesu dialogā Aldis Laviņš […]

18.12.2018.

Ministru kabinets, pārtraucot lauksaimnieku priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta izmaksu tā saņēmēja mantiniekiem, ir samērīgi ierobežojis tiesības uz īpašumu

Satversmes tiesa 2018. gada 18. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2016-04-03 “Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 “Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētā norma Ar apstrīdēto normu ir svītroti programmdokumenta “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas […]

18.12.2018.

Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklē Itālijas parlamenta delegācija

Otrdien, 18. decembrī, Satversmes tiesu oficiālās vizītes Latvijā ietvaros apmeklēja Itālijas Republikas (turpmāk – Itālija) parlamenta delegācija, kuru vadīja senatore Izabella Rauti (Isabella Rauti) un Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči (Sebastiano Fulci). Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs. Ineta Ziemele delegācijas pārstāvjus iepazīstināja […]

17.12.2018.

Ineta Ziemele ar Latvijas vēstniekiem ārvalstīs runā par tiesiskuma vēsti ārpolitikā

Šodien, 17. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele dienu pirms oficiālās ikgadējās Latvijas vēstnieku sanāksmes atklāšanas tikās ar vairākiem Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem un Rīgā rezidējošiem Latvijas vēstniekiem. Tikšanās laikā viņa uzstājās ar priekšlasījumu “Tiesiskuma vēsts Latvijas ārpolitikā”, kura ietvaros akcentēja tiesiskuma principa tvērumu un skaidroja Satversmes tiesas lomu tiesiskuma nostiprināšanā Latvijā. Ineta Ziemele savā priekšlasījumā teica, […]

14.12.2018.

Pienākums segt izņemtās mantas glabāšanas izdevumus atbilst Satversmes 92. un 105. pantam

Satversmes tiesa 2018. gada 14. decembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-09-0103 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” 74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotā daļa redakcijā, kas bija […]

13.12.2018.

Ierosināta lieta par normu, kas noteica kārtību, kādā izmeklēšanas cietumā tika kontrolēta apcietināto sarakste

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 13. decembrī ierosināja lietu “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētā norma Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā daļa, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, noteica: “Izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē apcietinātā saraksti un telefonsarunas (izņemot saraksti un […]

12.12.2018.

Satversmes tiesā norisinājās profesora Kārļa Dišlera XX Konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināls

No 7. līdz 8. decembrim Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)  organizēja profesora Kārļa Dišlera XX Konstitucionālās tiesas procesa izspēles. Šī pasākuma atklāšana notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā, savukārt divas labākās komandas savas zināšanas un prasmes demonstrēja tiesas procesa fināla izspēlē Satversmes tiesā. Tiesas procesa izspēles atklāšanas ceremonijā uzrunu teica arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta  Ziemele. Ineta Ziemele savā […]

12.12.2018.

Ministru kabineta izdotā tiesību norma, kas nosaka kritērijus atzinuma sniegšanai pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai, neatbilst Satversmei

2018. gada 12. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-06-0103 “Par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”.  Apstrīdētās normas  Valsts […]

06.12.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniecei Sanitai Osipovai piešķir Valsts policijas apbalvojumu

Otrdien, 4. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalījās Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes svinīgajā pasākumā par godu Valsts policijas 100. gadadienai. Šajā pasākumā Sanitai Osipovai tika pasniegts Valsts policijas apbalvojums “Jubilejas Goda zīme “Latvijas Valsts policijai 100””. Svinīgo apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju atklāja Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Viņš savā uzrunā […]

05.12.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

No 29. līdz 30. novembrim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele oficiālā vizītē viesojās Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk – EST), kur viņa tikās ar EST priekšsēdētāju Koenu Lenaertu (Koen Lenaerts), EST tiesnešiem Egilu Levitu, Ingrīdu Labucku, Ingu Reini, kā arī ar šo tiesnešu juridiskajiem padomniekiem un tiesas darbiniekiem. Ineta Ziemele sarunā ar EST priekšsēdētāju Koenu Lenaertu […]