Jaunumi

2019
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
18.04.2019.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas noteica pienākumu ievērot bijušās PSRS būvnormatīvus

Satversmes tiesa 2019. gada 18. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu lietā Nr. 2018-13-03 “Par Ministru kabineta 1998. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 139 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205‑97 “Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas”” 4. un 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 1998. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 139 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205‑97 “Mūra un stiegrota mūra konstrukciju […]

18.04.2019.

Ministru kabineta noteikumu normas par elektroenerģijas obligātā iepirkuma īstenošanu – elektroenerģijas pašpatēriņa kontroli un pārkompensācijas aprēķinu – atbilst Satversmes 64. pantam

2019. gada 18. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-16-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 91., 92., 98. un 99. punkta, 8. pielikuma 2. punkta un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 63.8punkta pēdējā teikuma, […]

18.04.2019.

Satversmes tiesa pievienojas Twitter ar kontu @Satv_tiesa

Šodien, 18. aprīlī, Satversmes tiesa publicē pirmo ierakstu savā oficiālajā tvitera (Twitter) kontā @Satv_tiesa. Šis konts būs vēl viens Satversmes tiesas komunikācijas veids, kas ieviests ar mērķi nodrošināt saturisku, kvalitatīvu un operatīvu Satversmes tiesas informācijas sniegšanu plašākai sabiedrībai nacionālā un starptautiskā līmenī. Runājot par Satversmes tiesas vēlmi uzsākt komunikāciju tviterī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele norāda, ka […]

16.04.2019.

Spriedums lietā par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu, tiks pasludināts 23. aprīlī plkst. 10.00; pieejams tiešraides links

Otrdien, 23. aprīlī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un […]

12.04.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova aicina advokātus apzināties savu misiju un būt pilsoniski drosmīgiem

Šodien, 12. aprīlī, norisinājās Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā klātesošos uzrunāja arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Sanita Osipova savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijas Republikas Satversmē (turpmāk – Satversme) ir iekļauti konstitucionālie orgāni, tomēr tie nevarētu pilnvērtīgi darboties, ja Satversmē nebūtu noteikti arī konstitucionālie instrumenti. Viņa norādīja, ka advokātu kopums, kas garantē to, ka ikvienam […]

09.04.2019.

Izglītojošu semināru Satversmes tiesā apmeklē sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Kurzemes reģiona

Pirmdien, 8. aprīlī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) jau otro reizi organizēja izglītojošu semināru “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Seminārā piedalījās sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Kurzemes reģiona (Ventspils novada un Kuldīgas). Seminārs ir viens no Satversmes tiesas dialoga veidiem ar sabiedrību, kura mērķis ir sniegt […]

03.04.2019.

Satversmes tiesā viesojas Valsts prezidents Raimonds Vējonis

Šodien, 3. aprīlī, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Valsts prezidenta kancelejas delegācija. Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši pārrunāja konstitucionālo tiesību aktualitātes Latvijā un pievērsās jautājumiem par Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele saistībā ar Satversmes tiesas jaunākajiem pieņemtajiem nolēmumiem (lieta Nr. 2018-10-0103; lieta Nr. 2018-08-03; lieta Nr. 2018-11-01), kas citstarp plaši izskanējuši arī publiskajā telpā, […]

27.03.2019.

Ierosināta lieta par normu, kas no 2019. gada 1. jūlija noteiks maksimālās procentu likmes ierobežojumus patērētāju kreditēšanas līgumos

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 26. martā ierosināja lietu “Par 2018. gada 4. oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētā norma 2018. gada 4. oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 1. panta pirmā daļa paredz izteikt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 2.3daļu šādā redakcijā: “(23) Par šā panta 2.2 daļā […]

21.03.2019.

Satversmes tiesu apmeklē tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Šodien, 21. martā, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns un ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs.  Tieslietu ministrijas delegāciju uzņēma Satversmes tiesas tiesneši pilnā sastāvā. Tikšanās laikā puses apsprieda ar tiesu varu saistītas aktualitātes, kā arī pievērsās vairākiem jautājumiem par tiesiskuma stiprināšanu Latvijā un sabiedrības uzticības tiesu varai veicināšanu. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele atklāja tikšanos, […]

20.03.2019.

Nolēmums lietā par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu, tiks pasludināts 23. aprīlī

Trešdien, 20. martā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta […]