Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Satversmes tiesā

01.07.2016.
Iesniegšanas termiņš:
2016-06-17
Lēmums:
Līgums ar SIA "Apsardze".

Paziņojums par iepirkumu:

Iepirkuma izsludināšanas datums:  2016. gada 3. jūnijs
Iepirkuma procedūras veids: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļas 1. punkta kārtībā
Iepirkuma numurs: LRST 2016/2
Iepirkuma līguma priekšmets: Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 17. jūnija plkst. 10.00
Iepirkuma nolikums:  Nolikums_LRST_2016_2
Citi dokumenti:
Kontaktpersonas: Aivars Caune
tālrunis 67830760; fakss 67830770
e-pasts: aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv
Leonīds Kušķis
tālrunis 67830761; fakss 67830770
e-pasts: leonids.kuskis@satv.tiesa.gov.lv

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums:  27.06.2016.
Iepirkuma līguma priekšmets:  Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
Līgumcena:  35 040 euro bez PVN
Līguma izpildītājs:  SIA “Apsardze”
Līguma izpildes termiņš:  30.06.2017.