Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Satversmes tiesā

03.07.2018.
Iesniegšanas termiņš:
2018-06-20
Lēmums:
2018. gada 20. jūnijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "APSARDZE"

Paziņojums par iepirkumu:

Iepirkuma izsludināšanas datums:  05.06.2018.
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 9. panta 20. daļā noteikto kārtību
Iepirkuma numurs: LRST-2018/2
Iepirkuma līguma priekšmets: Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Satversmes tiesā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.06.2017. plkst. 10:00
Iepirkuma nolikums:  Nolikums
Citi dokumenti:  Līgums
Kontaktpersonas: Aivars Caune
tālrunis 67830760; fakss 67830770
e-pasts: aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv
Leonīds Kušķis
tālrunis 67830761; fakss 67830770
e-pasts: leonids.kuskis@satv.tiesa.gov.lv


Lēmuma datums:  20.06.2018.
Iepirkuma līguma priekšmets: Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Satversmes tiesā
Līgumcena: 39000,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: SIA ,,APSARDZE”
Līguma izpildes termiņš: 30.06.2019.