Vispārējs sarakstes aizliegums notiesāto starpā neatbilst Satversmei

18.12.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-10-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Apstrīdētā norma noteic, ka sarakste starp notiesātajiem brīvības atņemšanas vietās, ja viņi nav radinieki vai laulātie, ir aizliegta; pieteikuma iesniedzējs Pāvels Rožkovs – uzskatīja, ka šādu aizliegumu nedrīkst piemērot visām notiesātajām personām automātiski.

Satversmes tiesa norādīja, ka normai ir leģitīms mērķis – sabiedrības drošība un citu cilvēku tiesību aizsardzība. Tomēr šis mērķis jau tiek sasniegts, kontrolējot notiesāto personu korespondences saturu. Papildu ierobežojumu, ja tie bez individuālas izvērtēšanas tiek piemēroti visām personām, nav samērīgi. Tādēļ tiesa atzina apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 96. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts būs pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-10-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-10-01