VIDEO IERAKSTS: Starptautiskās tiesas tiesneša Antoniu Augūštu Kansādu-Trindādes vieslekcija “Starptautiskās tiesas: to kopīgā misija nodrošināt taisnīgumu”

14.05.2019.