Venēcijas komisijas 137. plenārsēdē Satversmes tiesas priekšsēdētājs ievēlēts par Demokrātisko institūciju apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieku

18.12.2023.

Šā gada 15. un 16. decembrī Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalījās Venēcijas komisijas 137. plenārsēdē, kurā tika apstiprināti viedokļi konstitucionālo tiesību problēmjautājumos, kas skar komisijas dalībvalstis.

16. decembrī Venēcijas komisijas plenārsēdē Satversmes tiesas priekšsēdētājs tika ievēlēts par Demokrātisko institūciju apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieku. Kā darba prioritāti Aldis Laviņš akcentēja demokrātijas un tiesiskuma ilgtspēju kā priekšnoteikumu vienotai un drošai Eiropai.