Valsts prezidents Egils Levits un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova runā par izaicinājumiem tiesiskuma stiprināšanā

04.11.2020.

Otrdien, 3. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova pirmo reizi pēc ievēlēšanas amatā oficiālā vizītē tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tikšanās laikā amatpersonas apsprieda ar Satversmes tiesas nolēmumu izpildes efektivizēšanu saistītus jautājumus, kā arī citus svarīgus aspektus, kas saistās ar tiesiskuma stiprināšanu Latvijā.

Valsts prezidents Egils Levits, sveicot jaunievēlēto Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu ar stāšanos nozīmīgajā amatā, uzsvēra: “Satversmes tiesa ir tā tiesu varas institūcija Latvijā, kas bauda vislielāko sabiedrības uzticību, tas uzliek augstu atbildību un uzliek papildus pienākumus šo statusu noturēt”.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja pateicās Valsts prezidentam par iespēju tikties, kā arī ļoti atzinīgi novērtēja abu konstitucionālo orgānu dialogu, kas veiksmīgi veidots un stiprināts pēdējo gadu laikā.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Valsts prezidents Egils Levits. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vērsa Valsts prezidenta uzmanību, ka būtu lietderīgi un aktuāli sākt sarunas par nepieciešamību veidot mehānismu, kas kontrolētu Satversmes tiesas nolēmumu izpildes procesu un sekotu līdzi tiesas judikatūrā pausto atziņu iestrādei normatīvajos aktos. Sanita Osipova teica: “Mums ir laba valsts. Satversmes tiesas nolēmumi tiek pildīti, taču jautājums ir par savlaicīgāku izpildes uzsākšanu un kvalitatīvāku procesu. Izpilde ir jāsāk uzreiz pēc nolēmuma stāšanās spēkā. Svarīgi, lai nolēmumi tiktu izpildīti gan pēc burta, gan pēc tā gara.”

Valsts prezidents priekšlikumu atzina par atbalstāmu, taču uzsvēra, ka par to jāturpina plašākas visu valsts varas atzaru diskusijas. Satversmes tiesas priekšsēdētāja aicināja sarunas par šo tēmu turpināt šā gada 11. decembrī, kad notiks tiesas organizētā Konstitucionālo ideju domnīca. Tajā piedalīsies visu konstitucionālo orgānu pārstāvji, kā arī bijušie Satversmes tiesas priekšsēdētāji. Domnīcā tiks apspriesti iespējamie risinājumi, kā efektivizēt Satversmes tiesas nolēmumu izpildi. Tas ir svarīgi, lai iedzīvotāji valstī justos droši un pārliecināti, ka tiesiskums šajā jomā tiek ievērots.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova oficiālā vizītē tiekas ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Valsts prezidents un Satversmes tiesas priekšsēdētāja runāja arī par to, kā stiprināt Tieslietu padomi. Sanita Osipova pauda viedokli, ka Tieslietu padomei vajadzētu plašākas pilnvaras pārstāvēt tiesnešu intereses un lemt visai tiesu varai svarīgus jautājumus.

Runājot par novērotajām tendencēm Satversmes tiesas darbā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Latvijai būtu nepieciešams jauns Sodu izpildes likums, kas atbilstu resocializācijas mērķiem. Satversmes tiesa pēdējo desmit gadu laikā ir izskatījusi septiņas lietas par Sodu izpildes kodeksa atbilstību Latvijas Republikas Satversmei. Visās lietās tika atzīta kodeksa attiecīgo normu neatbilstība.

Sarunas noslēgumā Valsts prezidents ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju apsprieda vairākas idejas, ko būtu vērts aplūkot, Valsts prezidenta kancelejas pārraudzībā veidotajā darba grupā, kas koordinēs 2022. gadā gaidāmās Satversmes simtgades pasākumu plānu.

Foto no tikšanās pieejami šeit.