Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem

16.09.2019.

Šodien, 16. septembrī, Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja Satversmes tiesu, lai piedalītos grāmatas “Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas” atklāšanā un sarunā ar tiesnešiem pārrunātu konstitucionālo tiesību aktualitātes Latvijā.

Grāmatas “Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas” atklāšanā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsvēra, ka Satversmes tiesai ir īpaša vieta Latvijas konstitucionālajā sistēmā. Satversmes tiesa ne tikai vērtē tiesību normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, bet mūsdienās tā veido dialogu ar citām valsts konstitucionālajām iestādēm, sabiedrību, kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Valsts prezidents Egils Levits sarunā ar Inetu Ziemeli un Satversmes tiesas tiesnešiem bija vienisprātis, ka ir nepieciešams veicināt Satversmes tiesas neatkarību gan finansiāli, gan administratīvi. Satversmes tiesas neatkarība ir nepieciešama, lai garantētu tai uzdoto funkciju īstenošanu atbilstoši tiesiskas valsts principam.

Sarunas noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele informēja Valsts prezidentu par Satversmes tiesas iecerēm saistībā ar tuvojošos Satversmes 100. gadadienu 2022. gadā, tostarp izteica uzaicinājumu apmeklēt Satversmes tiesas svinīgo gada atklāšanas sēdi 2020. gada 10. janvārī, kā arī sadarbībā ar Eiropas Savienības Tiesu organizēto starptautisko konferenci, kas notiks 2020. gada 21.–22. martā.

Valsts prezidents tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem. Foto: Toms Norde.

Par grāmatu “Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas”

Grāmata tapusi, Satversmes tiesai sadarbojoties ar oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis” un mākslinieci Ditu Penci. Krājums, kurā publicēts Latvijas Republikas Satversmes teksts ar vairāk nekā 400 Satversmes tiesas spriedumos atklātajām atziņām, nācis klajā “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova uzsvēra, ka Satversmes tiesa vairāk nekā 20 gadu skaidro Satversmē ietverto normu jēgu. Satversme ir svarīgākais un vērtīgākais, ko latviešu tauta sev ir radījusi. Satversmes tiesas misija ir to “iedzīvināt”, lai Satversme ir tuva un dzīva visā Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, lai ikviens zina un saprot, ko mūsu valsts pamatlikums saka.

Grāmatu ilustrē krāšņi zīmējumi no Satversmes tiesas rīkotajiem skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursiem “Mana Satversme” un “Manas pamattiesības Satversmē”.

Krājums veidots ar mērķi satuvināt cilvēku ar valsts pamatlikumu, vērst uzmanību uz Satversmes tiesas atklātajām atziņām, kurās atspoguļojas demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības, sekmēt pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos, veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja iekšējo brīvību.

Foto: Toms Norde.