Satversmes tiesas priekšsēdētājs ar Valsts prezidentu un tieslietu sistēmas augstākajām amatpersonām pārrunā tieslietu jomas aktualitātes 2024. gadā

10.01.2024.

10. janvārī Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, ģenerālprokuroru Juri Stukānu, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Andreju Judinu un tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri. Tikšanās laikā Valsts prezidents un tieslietu sistēmas augstākās amatpersonas pārrunāja tieslietu jomas aktualitātes 2024. gadā, tostarp sodu politiku, kā arī konstitucionālo orgānu sadarbību tiesiskuma un taisnīguma stiprināšanā.

Valsts prezidents pauda nostāju, ka tiesību sistēmas ilgtspējas un efektivitātes nodrošināšanā ir jāizvairās no pārregulācijas un pārliekas sadrumstalotības likumos, kas apgrūtina to piemērošanu un arī vairo birokrātiju. Vienlaikus tiesību sistēmai jāspēj sniegt instrumentus valsts drošības aizsardzībai, tādēļ liela uzmanība pievēršama sodu politikai visai sabiedrībai īpaši nozīmīgās lietās, lai nepieļautu valsts un sabiedrības drošības apdraudējumu.

Sarunā ar tieslietu sistēmas augstākajām amatpersonām E. Rinkēvičs vērsa uzmanību, ka svarīgākie tuvākā laika izaicinājumi būs spēja reaģēt uz tehnoloģiju attīstību, īpaši mākslīgā intelekta attīstību.

Runājot par tiesu varas efektivitāti un neatkarību, Valsts prezidents pauda pārliecību, ka ir jāturpina stiprināt tiesu darba kvalitāti, lai pieaugtu sabiedrības uzticība, ka lietas tiek izspriestas taisnīgi. Vienlaikus tiesu neatkarība nedrīkst tikt pārprasta, tā nenozīmē imunitāti pret konstruktīvu kritiku.

Puses pārrunāja arī darbu pie sodu politikas pilnveides. Lai gan kopš 2023. gada vasaras īstenots mērķtiecīgs darbs, lai panāktu, ka Krimināllikums un tā piemērošana atbilstu aktuālajam apdraudējumam un nepieļautu kaitējumu valsts un sabiedrības interesēm, ir aktuāls jautājums par sodu politikas adekvātu piemērošanu no tiesu varas puses.

Avots: Valsts prezidenta kanceleja