Uzsākts Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresa sagatavošanas process

12.06.2018.

No 12. līdz 15. jūnijam Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna piedalīsies Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresa sagatavošanas sanāksmē, kas norisināsies Prāgā, Čehijā.

Sagatavošanas sanāksmi organizē un šī kongresa norisi 2020. gadā nodrošinās Čehijas Konstitucionālā tiesa, kas laikā no 2017. līdz 2020. gadam ir apstiprināta par Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences prezidējošo tiesu.

Šajā sagatavošanas sanāksmē konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji apspriedīs Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresa konceptu, tēmas un galvenos uzdevumus. Tikšanās laikā dalībnieki diskutēs par vairākiem šobrīd Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, tādējādi stiprinot tiesu dialogu, sadarbību, zināšanu un pieredzes apmaiņu Eiropas konstitucionālo jurisdikciju pārstāvju starpā.

Par Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferenci

Eiropas Konstitucionālo tiesu Konference dibināta 1972. gadā. Šī organizācija apvieno pārstāvjus no 41 Eiropas valstu konstitucionālajām tiesām un citām konstitucionālo kontroli īstenojošajām institūcijām. Tā kļuvusi par visnozīmīgāko Eiropas forumu, kurā tās biedri apmainās ar pieredzi un viedokļiem par konstitucionālo tiesību jautājumiem. Organizācijas mērķis ir stiprināt konstitucionālo tiesu neatkarību, demokrātiju, tiesiskumu un veicināt pamattiesību nodrošināšanu.

Par Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences prezidējošo tiesu, kas rotē ik pēc trim gadiem, var kļūt tikai tiesa, kas ir šīs organizācijas pilntiesīga dalībniece. Laikā no 2017. līdz 2020. gadam organizāciju vada Čehijas Konstitucionālā tiesa.

Satversmes tiesa par pilntiesīgu Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences locekli kļuva 2000. gadā.

Organizācijas statūti pieejami šeit: http://www.confeuconstco.org/en/common/home.html

Foto pieejami šeit.

Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresa sagatavošanas sanāksmē Prāgā, Čehijā.
Foto: Čehijas Konstitucionālā tiesa.