Turpmāk vietnē Likumi.lv pieejama tiesību normu sasaiste ar Satversmes tiesas nolēmumiem un Augstākās tiesas atziņām

13.03.2019.

Šodien, 13. martā, oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu organizēja preses konferenci, lai informētu par jaunajiem tiesu nolēmumu pieejamības risinājumiem. Preses konferencē piedalījās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele, preses konferenci vadīja Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda.

No kreisās: Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Foto: Latvijas Vēstnesis.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, atklājot preses konferenci, vērsa uzmanību uz Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā ietvertajām tiesībām zināt savas tiesības. Viņa atgādināja, ka demokrātiskā tiesiskā valstī cilvēks nevar īstenot tam piedāvātās iespējas, ja cilvēks nezina savas tiesības. Ineta Ziemele uzsvēra, ka no Satversmes 90. panta valstij izriet pienākums radīt tādus mehānismus, lai cilvēks varētu zināt savas tiesības, un šī iniciatīva ir apliecinājums tam, ka valsts savu pienākumu pilda.

Savas uzrunas noslēgumā Ineta Ziemele akcentēja arī to, ka demokrātiskā tiesiskā valstī tiesību norma ir dzīva, tā dzīvo caur tiesu nolēmumiem, normatīvajiem aktiem, kā arī caur valsts un pašvaldību iestāžu pieņemtajiem lēmumiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsvēra, ka līdz ar iesaistīšanos šajā projektā Augstākā tiesa uzņēmusies aktīvu lomu sabiedrības juridiskajā audzināšanā. Stāstot par šī projekta nozīmīgumu, viņš piebilda, ka ar šo iniciatīvu ir radīta iespēja “sausajam” likuma tekstam pievienot “turpinājumu”, parādot, kā konkrētā norma ir tikusi interpretēta attiecīgajā lietā.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs akcentēja labas pārvaldības principu, atzīstot, ka tiesību normu sasaiste ar Satversmes tiesas nolēmumiem un Augstākās tiesas atziņām ir lielisks paraugs, kā šis princips tiek īstenots. Turklāt tiek nodrošināta judikatūras pieejamība plašai sabiedrībai ērtā un saprotamā veidā.

VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele konferences noslēgumā sniedza ieskatu šī projekta tapšanas gaitā. Viņa atzīmēja, ka šī ideja ir cieši saistīta ar sabiedrības vēlmēm, kuras tika izteiktas “Latvijas Vēstneša” aptaujās, atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt sabiedrībai saprotamāku informāciju. Daina Ābele uzsvēra, ka esam to nedaudzo Eiropas valstu vidū, kurās tik pieejamā veidā ir izveidots risinājums, kā plašākai sabiedrības skaidrot tiesību normas. Viņa skaidroja, ka šis projekts īstenots izmantojot tikai iesaistīto iestāžu darbinieku intelektuālo un iestāžu faktisko resursu bez papildus finansējuma.

Preses konferences video ieraksts ir pieejams šeit:

Par jauninājumiem tiesību aktu vietnē Likumi.lv:

Vietnē Likumi.lv tiesību normām izveidota sasaiste ar Satversmes tiesas nolēmumiem un atsaucēm uz Augstākās tiesas jeb Senāta atziņām.

LV portāls: Tiesas spriedumu un likumu sasaiste – vienotas tiesību izpratnes veicināšanai (skaidrojums)

Informatīvs video ir pieejams šeit: