Turaidas muzejrezervātā gadskārtējās konferences ietvaros runā par Latvijas tiesu sistēmas izveidošanos 20. gadsimtā

09.11.2018.

Ceturtdien, 8. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalījās Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā zinātniski praktiskajā konferencē, kurā sniedza priekšlasījumu par Latvijas tiesu sistēmas izveidošanos 20. gadsimtā pēc Latvijas valsts dibināšanas.

Konferenci atklāja Turaidas muzejrezervāta direktora Anna Jurkāne. Viņa konferences dalībniekiem izrādīja jauno muzeja ekspozīciju “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā”, sniedza ieskatu šā gada padarītajos darbos, kā arī ieskicēja nākotnes plānus, modernizējot, paplašinot un veicinot muzejrezervāta attīstību.

Konferences pirmo priekšlasījumu sniedza Sanita Osipova. Viņa atgādināja, ka Latvijas valsti dibinot, tika veidota republika uz demokrātiskiem pamatiem, kas nozīmēja, ka tajā noteikti bija jāiedzīvina modernās parlamentārisma, varas dalīšanas un tiesiskas valsts idejas. Tāpēc kopš Latvijas Republikas dibināšanas pirmsākumiem līdztekus likumdevējvarai un izpildu varai tika veidota arī tiesu vara. Lai gan Latvijas valsts dibināšanas aktos nebija tiešas norādes uz tiesu sistēmas veidošanu, tas bija pašsaprotams process, citādi nebūtu iespējams nodrošināt šajos dibināšanas dokumentos ietverto tiesību ievērošanu un pienākumu izpildi.

Priekšlasījumā Sanita Osipova detalizēti skaidroja sarežģītos tiesu sistēmas veidošanās procesus, stāstot gan par pagaidu tiesu sistēmas noregulējumu laikā pēc Latvijas valsts dibināšanas, gan par tiesu sistēmas attīstību pēc 1922. gada, kad tika pieņemts un spēkā stājās Latvijas Republikas Satversme.

Konferencē bija divās priekšlasījumu sesijās, kurās uzstājās desmit lektori ar dažādām vēsturiskām valstiskām tēmām, kā arī tēmām, kas tieši skar Turaidu, muzejrezervātu, tā apkārtni cauri laikiem.

Konferenci rīkoja Turaidas muzejrezervāts, kura misija ir harmoniska sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu.

Sanitas Osipovas runas pilns teksts pieejams šeit.

Foto: Turaidas muzejrezervāts.