Trīspusējās sadarbības ietvaros Satversmes tiesā viesojas Beļģijas un Čehijas Konstitucionālo tiesu delegācijas

07.12.2017.

Šodien, 7. decembrī, Satversmes tiesā trīspusējās sadarbības ietvaros notika Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu tikšanās.

Tikšanās laikā konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēja par likumdošanas procedūras tiesiskuma izvērtēšanu. Ar priekšlasījumiem uzstājās Beļģijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Etjēns de Groots (Etienne De Groot), Čehijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Jaroslavs Feniks (Jaroslav Fenyk) un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš. Priekšlasījumos tika sniegts ieskats katras valsts likumdošanas procesā un pievērsta uzmanība tieši katras konstitucionālās tiesas kompetencei, izvērtējot likumu tiesiskumu.

Konstitucionālo tiesu tiesneši norādīja, ka likumu kvalitātei ir būtiska nozīme valsts attīstībā, kā arī ikviena sabiedrības locekļa dzīvē, tāpēc likumdevējam ir jānodrošina tiesību sistēmas saskaņotība un tās atbilstība vispārējiem tiesību principiem. Tika uzsvērts, ka Eiropas tiesiskajā telpā konstitucionālās tiesas ir tieši tas konstitucionālais orgāns, kas citastarp kontrolē, vai likumdošanas process atbilst tiesiskas valsts principam un vai likumdošanas radītais likums ir tāds, kas atbilst tiesībām plašākajā izpratnē.

Diskusijas turpināsies rīt Saeimā, kur visas dienas garumā notiks Satversmes tiesas ikgadējā konference, kurā šogad tiks diskutēts par valsts budžeta konstitucionālo kontroli. Konferencē piedalīsies Francijas Valsts padomes padomnieks, Valsts padomes Finanšu departamenta priekšsēdētājs Žans Gereminks (Jean Gaeremynck), Beļģijas Konstitucionālās tiesas delegācija, Čehijas Konstitucionālās tiesas delegācija, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns, Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki, kā arī Saeimas deputāti un pārstāvji no Saeimas Juridiskā biroja, Tieslietu ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvji. Pasākumā aicināti piedalīties arī Eiropas Savienības valstu vēstnieki, konstitucionālo tiesību eksperti un budžeta izstrādē, pieņemšanā un uzraudzībā iesaistītās personas.

Konferenci rīko Satversmes tiesa sadarbībā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un Juridisko komisiju. Ikviens interesents varēs tās norisi vērot tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

Foto no trīspusējās tikšanās pieejamas šeit.

Trīspusējā Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu tikšanās. Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Trīspusējā Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu tikšanās.
Foto: Aleksandrs Kravčuks.