Tiesu dialogā – Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši

01.03.2019.

Piektdien, 1. martā, Rīgas apgabaltiesā norisinājās Satversmes tiesas un Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu tikšanās, kurai videokonferences režīmā pievienojās arī citas Latvijas apgabaltiesas. Tās laikā tiesneši diskutēja par vairākiem tiesību jautājumiem, īpašu uzmanību veltot krimināltiesību jomas aktualitātēm Latvijā. Tiesu dialoga ietvaros tika aplūkotas vairākas Satversmes tiesā izskatītās lietas, kurās vērtēti krimināltiesiskie aspekti, kā arī tika runāts par prasībām, kas tiesām jāņem vērā, sagatavojot pieteikumu Satversmes tiesai.

Tikšanos atklāja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone. Viņa atzinīgi novērtēja iespēju tiesu dialoga formātā tikties jau otro reizi, kā arī izteica pārliecību, ka viens no veidiem, kā veicināt stabilu Latvijas tiesiskās telpas attīstību, ir stiprināt tiesnešu profesionālo sinerģiju. Turklāt Daiga Vilsone uzsvēra, ka ikviena tiesneša pienākums ir sargāt tās vērtības, kas nostiprinātās Latvijas Republikas Satversmē.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele savos ievadvārdos atzina, ka šāda tiesu dialoga nepieciešamību citastarp nosaka arī mūsdienu laikmeta raksturs, kas izteikti priekšplānā izvirza komunikācijas nozīmi dažādos veidos un līmeņos. Viņa uzsvēra, ka kvalitatīvs un profesionāls dialogs tiesnešu starpā ir svarīgs, lai stiprinātu tiesu sistēmu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts ietvarā.

Satversmes tiesas delegācija Rīgas apgabaltiesā. Foto: Rīgas apgabaltiesa.

Pirmajā darba sesijā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Arūtrs Kučs sniedza ieskatu vairākās Satversmes tiesā izskatītajās lietās, kas saistītas ar krimināltiesisko aspektu vērtēšanu. Tiesneši aplūkoja šādas lietas: par operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas ierīces aprites aizlieguma pārkāpšanu (lietas Nr. 2018-10-0103), par principu ne bis in idem (lietas Nr. 2012-02-0106), par kasācijas tiesvedības ierosināšanu kriminālprocesā (lietas Nr. 2017-23-01) un par pārsūdzību administratīvo pārkāpumu lietās (lietas Nr. 2017-16-01).

Otrajā darba sesijā tiesneši dalījās pieredzē un diskutēja par vairākiem aktuāliem tiesību jautājumiem, ar ko tiesnešiem nākas sastapties, spriežot tiesu. Tiesu dialoga izskaņā tiesneši runāja arī par prasībām, kas jāņem vērā situācijā, ja tiesnesis izskatāmās lietas ietvaros uzskata, ka piemērotā vai piemērojamā norma neatbilst Satversmei un ir nepieciešams sagatavot pieteikumu Satversmes tiesai.

Tiesu dialoga nepieciešamību un nozīmīgumu apstiprina gan Satversmes tiesa, gan Latvijas apgabaltiesas. Tā ir jauna tradīcija, kuru jāturpina nostiprināt.

Tiesu dialogs Rīgas apgabaltiesā. Foto: Rīgas apgabaltiesa.