Tiesu dialoga ietvaros Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš tiekas ar Lietuvas Augstākās tiesas tiesnešiem

19.12.2018.

Šodien, 19. decembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš apmeklēs Lietuvas Republikas (turpmāk – Lietuva) Augstāko tiesu Viļņā, kurā paredzēta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Rimvidu Norkus (Rimvydas Norkus) un vairākiem Civillietu nodaļas tiesnešiem. Aldis Laviņš ar tiesnešiem pārrunās jautājumus, kas saistīti ar civilprocesa efektivitāti un šī procesa ietekmi uz personas tiesībām uz taisnīgu tiesu īstenošanas garantijām.

Tiesu dialogā Aldis Laviņš izzinās, kāda ir Lietuvas Augstākās tiesas pieredze un kādas diskusijas notiek Lietuvas tiesiskajā telpā par to, kādā veidā un ar kādām tiesiskām metodēm paātrināt civilprocesā esošo lietu izskatīšanu. Šis jautājums tiks apspriests detalizētāk, aplūkojot Augstākās tiesas kā kasācijas instances tiesas kompetenci.

Tikšanās laikā Aldis Laviņš pārrunās jautājumus, kas saistās ar Augstākās tiesas judikatūru, tās maiņu noteiktos tiesību jautājumos un šādu situāciju ietekmi uz lietu izskatīšanas gaitu civilprocesā. Kā arī apspriedīs citus aktuālus problēmjautājumus, kas saistās ar tiesas procesa efektivitātes veicināšanu.

Tiesnesis A.Laviņš vizītē Lietuvas Augstākajā tiesā, foto: Lietuvas Augstākā tiesa.

Tiesnesis A.Laviņš vizītē Lietuvas Augstākajā tiesā, foto: Lietuvas Augstākā tiesa.