VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-29-01 (attālināti)

23.09.2020.

Trešdien, 23. septembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam.”

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šodien Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Tieslietu ministrijai, Rektoru padomei, konstitucionālo tiesību ekspertam Mg.iur. Edgaram Pastaram un Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektorei, pētniecei Mg.oec. Līgai Leitānei.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā:

Tiesas sēdē, kas notika 22. septembrī, Satversmes tiesa uzklausīja un jautājumus uzdeva lietas dalībniekiem. Tiesas sēdē piedalījās un pieteikuma iesniedzēja viedokli attālināti pauda zvērināts advokāts Lauris Liepa un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvis Andrejs Stupins.

Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Izglītības un zinātnes ministrijai, Fiskālās disciplīnas padomei, Augstākās izglītības padomei un Finanšu ministrijai.

Video ieraksts no tiesas sēdes 22. septembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2019-29-01