VIDEO IERAKSTS: Sprieduma pasludināšana lietā Nr. 2019-24-03 par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei

25.06.2020.

Ceturtdien, 25. jūnijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā:

Saistītā lieta: 2019-24-03