VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas

06.05.2020.

Trešdien, 6. maijā, plkst. 14.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā.

Tiesas sēdes tiešraide būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas youtube kontā:

Kopš 2017. gada 8. maija Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā ir Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele, kopš 2017. gada 16. maija Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā ir Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka pienākumos ietilpst tiesas administratīvā darba organizēšana, tiesas sēžu vadīšana, kā arī tiesas pārstāvniecība nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Vēlēšanu process

Vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Satversmes tiesas tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu no sava vidus uz trim gadiem ievēlē Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, – tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna. Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.