VIDEO IERAKSTS (2): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-12-01 (attālināti)

28.04.2020.

Otrdien, 28. aprīlī, plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Tiesas sēdē, kas notika 23. aprīlī, Satversmes tiesa uzklausīja un jautājumus uzdeva lietas dalībniekiem. Šoreiz tiesa uzklausīs un uzdos jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Izglītības un zinātnes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentam Dr. iur. Edvīnam Danovskim, Augstākās izglītības padomei, bijušajam izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas youtube kontā:

Video ieraksts no tiesas sēdes 23. aprīlī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2019-12-01