VIDEO IERAKSTS (3): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-24-03 (attālināti)

26.05.2020.

Otrdien, 26. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šodien Satversmes tiesa turpinās uzklausīt citas lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas vadītāju Dr. sc. soc. Baibu Belu biedrību “EAPN-Latvia” un Dr. oec. Edgaru Voļski. Plānots pabeigt lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīt tiesas debates un replikas.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas youtube kontā:

Tiesas sēdē, kas notika 20. maijā, Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Tieslietu ministrijai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Uztura katedras docentei Dr. oec. Ingrīdai Millerei, Labklājības ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, sociālās politikas ekspertei Rutai Zilverei.

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. maijā redzams šeit:

 

Tiesas sēdē, kas notika 19. maijā, Satversmes tiesa uzklausīja un jautājumus uzdeva lietas dalībniekiem, kā arī uzklausīja un uzdeva jautājumus vairākām lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Latvijas Republikas Saeimai, Latvijas Universitātes profesoram Dr. iur. Jānim Lazdiņam un Latvijas Bankai.

Video ieraksts no tiesas sēdes 19. maijā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2019-24-03