VIDEO IERAKSTS (2): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2020-07-03 (attālināti)

05.11.2020.

Ceturtdien, 5. novembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2020-07-03 “Par Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 “Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2. apakšpunkta, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim), kā arī Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru” 2. punkta un 3.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes norise tiks pielāgota, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šodien Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Valsts kontrolei un Edgaram Voļskim.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas YouTube kontā:

 

Tiesas sēdē, kas notika 4. novembrī, Satversmes tiesa uzklausīja un jautājumus uzdeva lietas dalībniekiem. Tiesas sēdē pieteikumu iesniedzēju viedokli attālināti pauda tiesībsargs Juris Jansons un tiesībsarga biroja pilnvarotā pārstāve Ineta Rezevska.

Ministru kabineta viedokli pārstāvēja Ministru kabineta Juridiskā departamenta juriskonsulte Aiga Ābele un Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.

Pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas un izjautāšanas Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī pieaicinātās personas – Saeimas – pārstāvim Saeimas juridiskā biroja padomniekam Mārtiņam Birģelim.

Video ieraksts no tiesas sēdes 4. novembrī redzams šeit:

 

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-07-03