VIDEO IERAKSTS (2): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-27-03 (attālināti)

03.06.2020.

Trešdien, 3. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”.

Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šodien Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus vairākām lietā pieaicinātajām personām: Valsts kontrolei, Tieslietu ministrijai un Latvijas Pensionāru federācijai. Plānots, ka nākamajās tiesas sēdēs Satversmes tiesa uzklausīs arī citas lietā pieaicinātās personas: Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nodibinājumu “Apeirons” un pētnieci Aiju Riebu.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas youtube kontā:

Tiesas sēdē, kas notika 2. jūnijā, Satversmes tiesa uzklausīja un jautājumus uzdeva lietas dalībniekiem. Tiesas sēdē viedokli pauda tiesībsargs Juris Jansons, kā arī Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Ministru kabineta viedokli pauda Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.

Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī lietā pieaicinātajām personām Saeimai un Labklājības ministrijai.

Video ieraksts no tiesas sēdes 2. jūnijā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2019-27-03