VIDEO IERAKSTS (2): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-23-01 (attālināti)

16.06.2020.

Otrdien, 16. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt Nr. 2019-23-01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde notiks attālināti video konferences režīmā.

Šodien Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus vairākām lietā pieaicinātajām personām: Tieslietu ministrijai, tiesībsargam, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docentei Dr. iur. Dainai Osei, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektoram Mg. iur. Jānim Lapsam.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

Tiesas sēdē, kas notika 11. jūnijā, Satversmes tiesa uzklausīja un jautājumus uzdeva lietas dalībniekiem. Tiesas sēdē pieteikuma iesniedzēju SIA “Spilbridge & Partners” viedokli pauda zvērināti advokāti Elīna Čakste un Oskars Jonāns. Saeimas viedokli pauda Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks Andrejs Stupins.

Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī lietā pieaicinātajai personai  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektoram Mg.  iur. Mārcim Krūmiņam.

Video ieraksts no tiesas sēdes 11. jūnijā pirms pārtraukuma redzams šeit: 

Video ieraksts no tiesas sēdes 11. jūnijā pēc pārtraukuma redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2019-23-01