VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2018-12-01 par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu (pirmā sēde)

26.02.2019.

Saistītā lieta: 2018-12-01