VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

28.02.2024.

Šodien, 28. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu  Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes tiesas sēde lietā Nr. 2023-01-03 notiks 2024. gada 28. februārī, plkst. 9.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1).

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Informācija par lietu.

Saistītā lieta: 2023-01-03