VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-29-01 (attālināti)

29.09.2020.

Trešdien, 23. septembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam.”

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šodien Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām: Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Arvilam Ašeradenam un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāju Mārtiņam Bondaram. Plānots uzklausīt tiesas debates un replikas.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā:

Tiesas sēdē, kas notika 23. septembrī, Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Tieslietu ministrijai, Rektoru padomei, konstitucionālo tiesību ekspertam Mg.iur. Edgaram Pastaram un Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektorei, pētniecei Mg.oec. Līgai Leitānei.

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 23. septembrī redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 22. septembrī redzams šeit:

 

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

 

Saistītā lieta: 2019-29-01