VIDEO IERAKSTS: Sarunas par Latviju. Vai Latvijas valsts ir taisnīga?

08.12.2021.

Šodien, 8. decembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku astoto reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas dalībnieki diskutēs par to, ko nozīmē taisnīga valsts un neatkarīga tiesa.

Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Sarunā piedalīsies Latvijas Universitātes antropoloģe Aivita Putniņa, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Latvijas Radio 5 raidījumu vadītāja un producente Elīna Baltskara, mākslinieks Kristians Brekte un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Noslēgumā sarunas kopsavilkumu veidos Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele.

Tiešraide pieejama šeit:

Astotā saruna par Latviju Satversmes tiesas 25. dzimšanas dienas priekšvakarā rosinās uz pārdomām par to, kas ir taisnīgums un vai vienmēr neatkarīga tiesa spēj pārliecināt par sava lēmuma neatkarīgumu, objektivitāti un taisnīgumu. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Lai valstī pēc iespējas valdītu taisnīgums un cilvēki justos droši par sevi, tuviniekiem un savu nākotni, ir nepieciešama atbilstoša valsts iekārta, kuras būtisks elements ir neatkarīga tiesu vara. Tiesiskā valstī valda tiesības, nevis lēmumu pieņēmēju patvaļa. Tiesiskā valstī tiek nodrošinātas un aizsargātas cilvēktiesības. Satversmes tiesa katrā lietā atgādina, ka valstij ir jāsasniedz taisnīgs līdzsvars starp sabiedrības un privātpersonas interesēm. Taču, ja arī ir zināms iespējami labākais mehānisms, kā nodrošināt atbildīgu varas īstenošanu, vai ar to pietiek, lai panāktu taisnīgumu valstī?

Sarunas dalībnieki dalīsies pārdomās un meklēs atbildes uz jautājumiem:

  • Kas ir taisnīgums demokrātiskā tiesiskā valstī? Vai taisnīgums ir vērtība?
  • Kā veidojas kopējā izpratne par taisnīgumu?
  • Kāpēc ir nepieciešams censties sasniegt taisnīgumu? Kas ar šiem centieniem tiek panākts?
  • Kā valsts institūcijām un amatpersonām parādīt sabiedrībai, ka viņu darbi ir virzīti uz taisnīguma nodrošināšanu valstī?
  • Vai taisnīgums būtu iespējams bez neatkarīgas tiesu varas?
  • Vai taisnīgums visiem nozīmē taisnīgumu ikvienam? Vai ir iespējams taisnīgs līdzsvars starp sabiedrības vairākuma un privātpersonu interesēm?
  • Vai taisnīgums ir pārnacionāls?

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Sarunas par Latviju varēs vērot tikai tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā, LNB mājaslapā un Facebook kontā: https://fb.me/e/2iTro0Dns

Svarīgi! Interesenti var iesūtīt jautājumus pirms pasākuma (Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv) vai uzdot pasākuma laikā tiešsaistē.

Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Par Sarunām par Latviju

Satversmes tiesa, godinot valsts 100. gadadienu, 2018. gadā aizsāka sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, veidojot jaunu tradīciju – dažādu nozaru profesionāļu un viedokļu līderu sarunas par Latviju, Latvijas tautu un Satversmē ietvertajām vērtībām. Sarunu ietvaros tās dalībnieki, iedvesmojoties no latviešu vēstures un kultūras mantojuma spilgtākajām epizodēm un nozīmīgākajiem darbiem, diskutē par dažādām tēmām, kas skar Latvijas sabiedrību, Latvijas valsts esību un izaicinājumus.

Pirmajās sarunās tika caurskatīti rakstnieces Māras Zālītes autobiogrāfiskie romāni “Pieci pirksti” un “Paradīzes putni”, runājot par latviešu tautas pagātnes pieredzi, pagātnes mantojuma pārvarēšanu, Latvijas valstij simtgades slieksni sasniedzot un to pārkāpjot.

Video:

Otrajās sarunās priekšplānā tika izvirzīta Latvijas likteņupe – Daugava, aplūkojot tās nozīmi Latvijas valsts veidošanās un attīstības procesā.

Video:

Trešajās sarunās tika analizēti raksti, kas veido nāciju, lai parādītu ciešo Latvijas kultūras un vēstures mantojuma sasaisti ar valsti un tiesībām.

Video:

Ceturtajās sarunās tika runāts par Satversmē ietvertajām vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām. Tika meklēta atbilde uz jautājumu: vai Satversmē ir iekodēta pretruna?

Video:

Piektajās sarunās tika diskutēts par atbildības un brīvības ciešo sasaiti.

Video:

Sestajās sarunās tika apspriesta personības un valsts mijiedarbība.

Video:

Septītās sarunas par Latviju rosināja uz domu apmaiņu par cilvēka cieņas un tautas ilgtspējības saikni.

Video: