VIDEO IERAKSTS: Sprieduma pasludināšana lietā Nr.2019-12-01 par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

11.06.2020.

Ceturtdien, 11. jūnijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2019-12-01