VIDEO IERAKSTS: Sprieduma pasludināšana lietā Nr. 2019-23-01 par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā

16.07.2020.

Šodien, 16. jūlijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-23-01“Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā:

Saistītā lieta: 2019-23-01