VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2020-07-03 par normām, kas noteic valsts vecuma pensijas minimālo apmēru

10.12.2020.

Preses konferencē par nolēmumu lietā Nr. 2020-07-03 piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda.

Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

Saistītā lieta: 2020-07-03