VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2019-29-01 par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma studijām valsts dibinātās augstskolās atbilstību Satversmei

29.10.2020.

Šodien, 29. oktobrī, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam”.

Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā:

Saistītā lieta: 2019-29-01