VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2021-06-01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

07.01.2022.

Šodien, 7. janvārī plkst. 13.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes tiesas nolēmuma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

 

Saistītā lieta: 2021-06-01