VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2020-37-0106 par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

12.03.2021.

Šodien, 12. martā, plkst. 13.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Satversmes tiesas nolēmuma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

 

Saistītā lieta: 2020-37-0106