PĀRTRAUKUMS LĪDZ 3. MARTA PLKST. 12.00: Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas

24.02.2022.

Šodien, 24. februārī Satversmes tiesas sēdē, kura sasaukta Satversmes tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai, pieņemts lēmums izsludināt pārtraukumu līdz 3. marta plkst. 12.00.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā. Tiešraide no tiesas sēdes būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā:

Satversmes tiesas priekšsēdētājs vada Satversmes tiesas sēdes, organizē tiesas darbu un pārstāv Satversmes tiesu.

Vēlēšanu process

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanu process noteikts Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā.

Vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Satversmes tiesas priekšsēdētāju uz trim gadiem no sava vidus ievēlē Satversmes tiesas tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, – tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna. Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.