VIDEO IERAKSTS: Sprieduma pasludināšana lietā Nr. 2019-27-03 par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

09.07.2020.

Šodien, 9. jūlijā, plkst. 11.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”.

Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā:

Saistītā lieta: 2019-27-03